ARCHITEKTURA I BUDOWNICTWO

SEMINARIUM POMORSKIE
DLA ARCHITEKTÓW, KONSTRUKTORÓW, PROJEKTANTÓW, BIUR PROJEKTOWYCH, INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA ORAZ INWESTORÓW INSTYTUCJONALNYCH

10 MARCA 2020r. (WTOREK)

Sofitel Grand Sopot
sala: Balowa
Sopot, ul. Powstańców Warszawy 12/14


 • Stabilność, akustyka, ochrona pożarowa oraz trwałość w środowisku mokrym (baseny, szpitale, szkoły, hale sportowe). Płyty gipsowo-włóknowe, dźwięko-ognio-  i wilgocioodporne Fermacell. Elementy jastrychowe włókowo-gipsowe z materiałem izolacyjnym lub bez. Elementy podłogi dachowej P+W stosowanej do poprawy właściwości izolacyjnych najwyższych kondygnacji budynków 
 • Innowacyjne rozwiązania dla architektury - systemy okienno-drzwiowe, drewnianoaluminiowe, PVC-aluminiowe oraz fasadowe nowej generacji dla szczególnie wymagających i świadomych inwestorów 
 • "Zapraszamy do środka" - nowe technologie i nowe podejście w systemach kontroli dostępu zapewniających pełną ochronę i możliwością zintegrowania z innymi rozwiązaniami alarmowymi, chroniącymi przestrzeń i budynki 
 • Systemy osłon przeciwsłonecznych, jako zabezpieczenie przed przegrzewaniem się pomieszczeń oraz system pozwalający obniżyć koszty utrzymania klimatyzowanych budynków 
 • Dyle szklane LINIT - nowe  rozwiązania termiczne. Wyjątkowa wytrzymałość  i niebanalny charakter, pozwalający na realizację kreatywnych rozwiązań architektonicznych 
 • Planowanie systemów bezpiecznej pracy na wysokości oraz zabezpieczeń dojść  i przejść na przykładzie zastosowania m.in.  barierek do zabezpieczania krawędzi dachów KeeGuard,  lin asekuracyjnych KeeLine, urządzeń  asekuracyjnych  z bezwładnymi masami kotwiczącymi Kee Anchor oraz systemu do ochrony świetlików dachowych Kee Cover i Kee Dome 
 • Najnowocześniejsze, bezdotykowe baterie umywalkowe dla przestrzeni publicznych – monitorowanie i zarządzanie parametrami baterii za pomocą technologii bluetooth. Aplikacja Oras APP. Green Building.  Produkty  oszczędzające wodę i energię w odniesieniu do certyfikacji BREAM I LEED 
 • Blacha cynkowo-tytanowa w nowoczesnej architekturze wykazująca trwałość ponad 80 lat bez konieczności konserwacji. Przykłady nietypowych rozwiązań  w budownictwie mieszkaniowym i komercyjnym 
 • Przegrody ogniowe w budynkach użyteczności publicznej w aspekcie zastosowania konstrukcji z drewna klejonego. Przegrody pionowe nienośne  o klasyfikacji ogniowej EI 60 dla ścian oraz przegrody ogniowe nośne  o klasyfikacji ogniowej REI 60  dla stropów 
 • Jak spełnić rosnące wymagania współczynników przewodności termicznej  dla okien stosując ciepłą ramkę dystansową Swisspacer & Membrana Swisspacer Air pozwalająca szybie oddychać? 
 • Pustaki szklane SEVES ognioodporne - ściana EI, strop REI. Przykłady nietypowych rozwiązań archutektonicznych
 • ARCHICAD - innowacja w projektowaniu - maksymalizacja efektywności pracy dzięki zwiększeniu szybkości edycji najczęściej wykonywanych zadań  oraz zapewnienie pełnej płynność pracy nawet podczas projektowania najbardziej złożonych obiektów i inwestycji 
 • EKRAN MPFort 2F – wielofunkcyjna i bardzo trwała, wysoka paroprzepuszczalna membrana wstępnego krycia (MWK) o własnościach akustycznych jako przykład polskiej wynalazczości
 • Zastosowanie maszyn typu SMART-PARKING w centrach miast i miejscach  o zbyt małej liczbie miejsc parkingowych 
 • Proces budowlany po nowemu. Procedury prawne. Legalizacja samowoli budowlanej  w świetle wprowadzonej nowelizacji ustawy Prawo Budowlane  obowiązującej w 2020r. Studium przypadku
 • Możliwości wykorzystania fotowoltaiki we współczesnej architekturze