INSTALACJE WODNO-KANALIZACYJNE

SEMINARIUM MAZOWIECKIE
DLA PROJEKTANTÓW INSTALACJI SANITARNYCH I KANALIZACJI, BIUR PROJEKTOWYCH, FIRM WYKONAWCZYCH ORAZ INWESTORÓW INSTYTUCJONALNYCH

4 MARCA 2020r. (ŚRODA)

CKS FUndacji Nowe Horyzonty
sala: ONZ (A-406), budynek A
Warszawa - Mokotów, ul. Bobrowiecka 9


  • Jak przyspieszyć prace i ograniczyć koszty wykopów stosując  m.in. samozagęszczające się mineralne mieszanki do wypełniania wykopów, nieczynnych kanałów i zbiorników, pustych przestrzeni wokół tuneli, wymiany nienośnych gruntów oraz wykonywania podbudów?
  • Najnowsze rozwiązania w zakresie zagospodarowania wód opadowych – efektywna retencja oraz skuteczne rozsączanie deszczówki poprzez zastosowanie zbiorników dwufunkcyjnych (retencyjno-drenażowych)
  • Uniwersalne systemy połączeń dla sieci wodno – kanalizacyjnych. Zastosowanie połączeń zarówno niezabezpieczonych jak i zabezpieczonych przed przesunięciem dla większości typów rur w zakresie średnic od DN 40 do DN 2000 oraz ciśnień nominalnych nawet do PN 40
  • Skuteczne rozwiązania umożliwiające spełnienie wymogów funkcjonalnych w kwestii odprowadzania ścieków z budynków mieszkalnych, obiektów publicznych  oraz komercyjnych bez dostępu do pionów kanalizacyjnych. Dobór, projektowanie  i właściwe wykonanie instalacji tłocznej w urządzeniach przepompowujących z serii SANICUBIC oraz możliwości redukcji kosztów modernizacyjnych instalacji kanalizacyjnej w budynkach zabytkowych oraz obiektach z utrudnionym grawitacyjnym spadkiem w rurach kanalizacyjnych
  • Interaktywne i intuicyjne narzędzie do optymalnego doboru odwodnień liniowych, zawierające obliczenia i szczegółowe zestawienia, pozwalające zaoszczędzić czas projektanta oraz nie przepłacić inwestorowi
  • Hydrauliczne zawory regulacyjne – skutki złego doboru. Na co zwrócić uwagę  przy wyborze i doborze zaworów? Przykłady rozwiązań BERMAD
  • Nowatorskie komplety szczelnych pokryw kompozytowych jak i panelowych służących do przykrycia powierzchni długich. Klasa obciążeniowa do 90 ton włącznie, przy lekkiej wadze własnej zapewniająca bardzo łatwy dostęp do przestrzeni zamkniętych. Wysoka odporność na chemikalia, korozję, oraz ryzyko kradzieży
  • Studzienki wodomierzowe Ewe "FLEXORIPP" - budowa, zastosowanie,innowacyjność
  • System rur egeplast SLA BARIER pipe – ochrona wody pitnej w zanieczyszczonych gruntach
  • Jak zmiany w Prawie budowlanym oraz ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu  w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków wpłyną na przygotowanie  i realizację inwestycji w zakresie sieci i instalacji wodno-kanalizacyjnych