INSTALACJE WODNO-KANALIZACYJNE

SEMINARIUM PODLASKIE
DLA PROJEKTANTÓW INSTALACJI SANITARNYCH I KANALIZACJI, BIUR PROJEKTOWYCH, FIRM WYKONAWCZYCH ORAZ INWESTORÓW INSTYTUCJONALNYCH

3 MARCA 2020r. (WTOREK)

NOT w Białymstoku
sala: konferencyjna nr 100
Białystok, ul. M. Skłodowskiej-Curie 2


  • Nowoczesny drenaż podłużny GXP DREN 8+8, alternatywa  dla tradycyjnego rozwiązania jakim jest drenaż francuski. Rola membran GXP  i geowłóknin w infrastrukturze podziemnej
  • Skuteczne rozwiązania umożliwiające spełnienie wymogów funkcjonalnych  w kwestii odprowadzania ścieków z budynków mieszkalnych, obiektów publicznych oraz komercyjnych bez dostępu do pionów kanalizacyjnych. Dobór, projektowanie  i właściwe wykonanie instalacji tłocznej w urządzeniach przepompowujących z serii SANICUBIC oraz możliwości redukcji kosztów modernizacyjnych instalacji kanalizacyjnej w budynkach zabytkowych oraz obiektach z utrudnionym grawitacyjnym spadkiem w rurach kanalizacyjnych
  • Interaktywne i intuicyjne narzędzie do optymalnego doboru odwodnień liniowych, zawierające obliczenia i szczegółowe zestawienia, pozwalające zaoszczędzić czas projektanta oraz nie przepłacić inwestorowi
  • Hydrauliczne zawory regulacyjne – skutki złego doboru. Na co zwrócić uwagę  przy wyborze i doborze zaworów? Przykłady rozwiązań BERMAD
  • Od pomiarów do zarządzania informacją. Skuteczne sposoby opomiarowanania mediów z systemem zdalnego odczytu. Wodomierze ultradźwiękowe koszt,  czy inwestycja?
  • Jak zmiany w Prawie budowlanym oraz ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę  i zbiorowym odprowadzeniu ścieków wpłyną na przygotowanie i realizację inwestycji w zakresie sieci  i instalacji wodno-kanalizacyjnych?