BUDOWNICTWO DROGOWE I INFRASTRUKTURA DROGOWA

SEMINARIUM MAŁOPOLSKIE
DLA PROJEKTANTÓW DRÓG I INFRASTRUKTURY DROGOWEJ, BIUR PROJEKTOWYCH, FIRM WYKONAWCZYCH ORAZ JEDNOSTEK SAMORZĄDOWYCH ODPOWIEDZIALNYCH ZA DROGI

19 LUTEGO 2020r. (ŚRODA)

Hotel Swing
sala: konferencyjna SWING
Kraków, ul. Dobrego Pasterza 124


 • Geokompozyt drenażowy ABG FILDRAIN – rewolucja w drenażu francuskim i innych typach drenażu. Wysoka wydajność w porównaniu do kruszywa. Niski koszt  i ochrona środowiska. Błyskawiczna i prosta instalacja
 • Stabilizacja i ulepszanie gruntów wapnem w budownictwie drogowym. Wymagania  w zakresie zagęszczenia i nośności na różnych poziomach robót ziemnych wg. PNS-02205-1998. Przykłady nietypowych rozwiązań. Właściwości użytkowych betonów wykonanych w oparciu o kruszywo wapienne
 • Efektywna stabilizacja dolnych warstw oraz optymalizacja górnych warstw konstrukcji nawierzchni drogowych przy użyciu georusztów heksagonalnych
 • Kruszywa wapienne w infrastrukturze ekonomiczną alternatywą dla kruszyw ze skał twardych. Cechy, korzyści, zalety z zastosowania zwłaszcza z uwagi  na „powinowactwo” adhezyjne z lepiszczem i obowiązujące normy.  Przykłady rozwiązań
 • Jak prawidłowo zaprojektować i wykonać wpusty drogowe ze względu  na  skuteczność odwadniania, trwałość nawierzchni oraz na eksploatację? Rozwiązania Tegra i Basic RG wpływające na ograniczenie uciążliwości takich   jak zatory w studzience ściekowej i zniszczenia nawierzchni przy wpustach  oraz ułatwiają prawidłową eksploatacje drogi
 • DRAINFIX CLEAN – odwodnienia liniowe z substratem i separatory stalowe o dużych przepływach, jako rozwiązania do podczyszczania wód opadowych w drogownictwie
 • Prawidłowo wykonana izolacja i ochrona ścian fundamentowych gwarancją żywotności obiektu budowlanego. Jak chronić i zabezpieczyć części podziemne fundamentów i ścian w układzie pionowym oraz wyeliminować kapilarne podciąganie wody w układzie poziomym? Nowa generacja geomembran, geowłóknin i mat drenażowych
 • Kompleksowa inżynieria i bezpieczeństwo ruchu drogowego w praktyce. Drogowa bariera ochronna redukująca hałas, tymczasowe bariery stalowe oraz ochrona  dla motocyklistów i ochrona drogi przed gadami
 • Innowacyjne produkty i rozwiązania dla inżynierii lądowej i wodnej (system grodzic winylowych EcoLock i SuperLock jako alternatywa dla grodzic stalowych; Georuszty PolGrid – redukcja kosztów i wydłużenie trwałości nawierzchni Drogi; Zastawka małej retencji – nowoczesny system piętrzący wodę w leśnych ekosystemach)
 • Korzyści ze stosowania nowoczesnych technologii kompozytowych w projektowaniu, budownictwie i utrzymaniu bezpiecznej infrastruktury drogowej. Stacja ładowania samochodów elektrycznych, zabudowania w słupie oświetleniowym - odpowiedź  na potrzeby szybkiej i efektywnej budowy sieci ładowania w oparciu o sieć oświetlenia ulicznego
 • Uodpornić konstrukcję drogi na wodę - stabilizacja hydrofobowa. Projektowanie indywidualne dla każdego - program MWS Pavement Design
 • Problematyka zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego oraz wniosek o udzielenie pozwolenia na użytkowanie. Procedury formalno-prawne wymagane  w świetle zmiany ustawy Prawo budowlane obowiązującej w 2020r. z uwzględnieniem ustawy  o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji  w zakresie dróg publicznych. Wybrane zagadnienia