BUDOWNICTWO DROGOWE I INFRASTRUKTURA DROGOWA

SEMINARIUM PODKARPACKIE
DLA PROJEKTANTÓW DRÓG I INFRASTRUKTURY DROGOWEJ, BIUR PROJEKTOWYCH, FIRM WYKONAWCZYCH ORAZ JEDNOSTEK SAMORZĄDOWYCH ODPOWIEDZIALNYCH ZA DROGI

19 LUTEGO 2020r. (ŚRODA)

Hotel Rzeszów
sala: Marszałkowska
Rzeszów, al. J. Piłsudskiego 44


  • Konstrukcje gruntowo-powłokowe w infrastrukturze drogowo-kolejowej z elementami remontów i wzmocnień istniejących obiektów
  • Geokompozyt drenażowy ABG FILDRAIN – rewolucja w drenażu francuskim i innych typach drenażu. Wysoka wydajność w porównaniu do kruszywa. Niski koszt i ochrona środowiska. Błyskawiczna i prosta instalacja
  • Stabilizacja i ulepszanie gruntów wapnem w budownictwie drogowym. Wymagania  w zakresie zagęszczenia i nośności na różnych poziomach robót ziemnych wg. PN-S02205-1998. Przykłady nietypowych rozwiązań. Właściwości użytkowych betonów wykonanych w oparciu o kruszywo wapienne
  • Korzyści ze stosowania nowoczesnych technologii kompozytowych w projektowaniu, budownictwie i utrzymaniu bezpiecznej infrastruktury drogowej. Stacja ładowania samochodów elektrycznych, zabudowania w słupie oświetleniowym - odpowiedź  na potrzeby szybkiej i efektywnej budowy sieci ładowania w oparciu o sieć oświetlenia ulicznego
  • Kruszywa wapienne w infrastrukturze ekonomiczną alternatywą dla kruszyw ze skał twardych. Cechy, korzyści, zalety z zastosowania zwłaszcza z uwagi  na „powinowactwo” adhezyjne z lepiszczem i obowiązujące normy. Przykłady rozwiązań
  • Efektywna stabilizacja dolnych warstw oraz optymalizacja górnych warstw konstrukcji nawierzchni drogowych przy użyciu georusztów heksagonalnych. Zastosowanie kompozytów do zbrojenia warstw asfaltowych i ich wpływ na poprawę trwałości zmęczeniowej nawierzchni drogowych
  • Uodpornić konstrukcję drogi na wodę - stabilizacja hydrofobowa. Projektowanie indywidualne dla każdego - program MWS Pavement Design
  • Oznakowanie pionowe i poziome dróg oraz wybrane urządzenia BRD w świetle norm, przepisów, wytycznych stosowania. Dobre i złe praktyki – studium przypadków z ekonomicznym uzasadnieniem stosowania danych rozwiązań dla komfortu i bezpieczeństwa użytkowników dróg
  • Problematyka projektowania, wykonania i oddania inwestycji do użytkowania  w wyniku  zmian Prawa budowlanego i przepisów wykonawczych związanych z budownictwem drogowym. Nowe linie orzecznicze sądów administracyjnych i projektowane zmiany w roku 2020 bardzo istotne dla inżynierów budownictwa drogowo-mostowego