BUDOWNICTWO DROGOWE I INFRASTRUKTURA DROGOWA

SEMINARIUM LUBELSKIE
DLA PROJEKTANTÓW DRÓG I INFRASTRUKTURY DROGOWEJ, BIUR PROJEKTOWYCH, FIRM WYKONAWCZYCH ORAZ JEDNOSTEK SAMORZĄDOWYCH ODPOWIEDZIALNYCH ZA DROGI

18 LUTEGO 2020r. (WTOREK)

Hotel Victoria
sala: Centrum Konferencyjne A+B
Lublin, ul. Narutowicza 58/60


  • Stabilizacja i ulepszanie gruntów wapnem w budownictwie drogowym.  Wymagania w zakresie zagęszczenia i nośności na różnych poziomach robót ziemnych wg. PN-S-02205-1998. Przykłady nietypowych rozwiązań. Właściwości użytkowych betonów wykonanych w oparciu o kruszywo wapienne
  • Innowacyjne produkty i rozwiązania dla inżynierii lądowej i wodnej (system grodzic winylowych EcoLock i SuperLock jako alternatywa dla grodzic stalowych; Georuszty PolGrid – redukcja kosztów i wydłużenie trwałości nawierzchni Drogi; Zastawka małej retencji – nowoczesny system piętrzący wodę w leśnych ekosystemach)
  • Kompleksowa inżynieria i bezpieczeństwo ruchu drogowego w praktyce. Drogowa bariera ochronna redukująca hałas, tymczasowe bariery stalowe oraz ochrona  dla motocyklistów i ochrona drogi przed gadami
  • Efektywna stabilizacja dolnych warstw oraz optymalizacja górnych warstw konstrukcji nawierzchni drogowych przy użyciu georusztów heksagonalnych. Zastosowanie kompozytów do zbrojenia warstw asfaltowych i ich wpływ na poprawę trwałości zmęczeniowej nawierzchni drogowych
  • Korzyści ze stosowania nowoczesnych technologii kompozytowych w projektowaniu, budownictwie i utrzymaniu bezpiecznej infrastruktury drogowej. Stacja ładowania samochodów elektrycznych, zabudowania w słupie oświetleniowym - odpowiedź na potrzeby szybkiej i efektywnej budowy sieci ładowania w oparciu o sieć oświetlenia ulicznego
  • Kruszywa wapienne w infrastrukturze ekonomiczną alternatywą dla kruszyw ze skał twardych. Cechy, korzyści, zalety z zastosowania zwłaszcza z uwagi  na „powinowactwo” adhezyjne z lepiszczem. Obowiązujące normy, przykłady rozwiązań
  • DRAINFIX CLEAN – odwodnienia liniowe z substratem i separatory stalowe  o dużych przepływach, jako rozwiązania do podczyszczania wód opadowych  w drogownictwie
  • Istotne zmiany przepisów w budownictwie, które maja wejść w życie w 2020 r.  - bardzo  ważne dla inżynierów budownictwa drogowo - mostowego