INSTALACJE ELEKTRYCZNE I AUTOMATYKA BUDYNKÓW

SEMINARIUM KUJAWSKO-POMORSKIE
DLA PROJEKTANTÓW INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH NISKICH NAPIĘĆ, BIUR PROJEKTOWYCH, WYKONAWCÓW ORAZ INWESTORÓW INSTYTUCJONALNYCH

12 LUTEGO 2020r. (ŚRODA)

Hotel Słoneczny Młyn
sala: Malinowa
Bydgoszcz, ul. Jagiellońska 96


  • Wysokiej jakości, niezawodne zasilanie pomieszczeń opieki zdrowotnej. Prawidłowy i ciągły dostęp energii dla dedykowanych systemów IT. Rozwiązania ochronne  do zastosowań fotowoltaicznych
  • Systemy tras kablowych – rozwiązania dedykowane dla agresywnych środowisk.  Nowoczesne systemy tras kablowych ze stali, aluminium, PCV, poliestru wzmacnianego włóknem szklanym wraz z odpowiednim osprzętem - kompletne rozwiązania systemowe dla nowoczesnych instalacji elektrycznych dedykowanych do obiektów przemysłowych, kompleksów biurowych, elektrowni lub aren sportowych
  • Jak uzyskać estetyczną linię świetlną? Lampa hermetyczna LINEA LED w barwie dziennej do pomieszczeń przemysłowych, magazynowych, garaży  i hal produkcyjnych. Zdrowe oświetlenie do biura - panel PLATO ULTRA  z niskim UGR. Źródła Światała- nowoczesne i trwałe zamienniki do lamp parkowych i ulicznych
  • Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa. Systemy odporne na działanie pożaru. Program obliczeniowy do projektowania metalowych tras kablowych  i koryt kablowych zgodnie z normami bezpieczeństwa. Konstrukcje normowe  i nietypowe
  • Systemy bezprzerwowego podtrzymywania napięcia typu UPS – wybrane aspekty doboru, montażu oraz eksploatacji systemu
  • Najnowsze trendy i rozwiązania w dziedzinie projektowania i wykonywania systemów okablowania strukturalnego jako nierozerwalny element budowy pełnej infrastruktury nowoczesnego i inteligentnego budynku. Architektura punktów konsolidacyjnych. Problemy z kontrolą nad infrastrukturą sieciową. Narzędzia wspierające projektowanie okablowania strukturalnego
  • Zasady prawidłowego doboru oświetlenia w obiektach nowych i modernizowanych  o charakterze przemysłowym i magazynowym oraz użyteczności publicznej  – gwarantowane 85% oszczędności! Przykłady nietypowych rozwiązań
  • Zasady prawidłowego doboru kabli i przewodów zgodne z rozporządzeniem CPR bezpośrednio wpływające na bezpieczeństwo pożarowe budynków. Projektowanie tras kablowych: dobór przekroju przewodów ze względu na wytrzymałość mechaniczną oraz ze względu na obciążalność długotrwałą i przeciążalność
  • Metodyka projektowania przyobiektowych elektrowni fotowoltaicznych. Przeciwpożarowe wyłączenie generatora fotowoltaicznego. Oszacowanie uzysku energetycznego w systemach fotowoltaicznych. Prawidłowa ochrona odgromowa, przeciwprzepięciowa i przeciwpożarowa  w instalacjach – teoria a praktyka