INSTALACJE ELEKTRYCZNE I AUTOMATYKA BUDYNKÓW

SEMINARIUM POMORSKIE
DLA PROJEKTANTÓW INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH NISKICH NAPIĘĆ, BIUR PROJEKTOWYCH, WYKONAWCÓW ORAZ INWESTORÓW INSTYTUCJONALNYCH

11 LUTEGO 2020r. (WTOREK)

Sofitel Grand Sopot
sala: Balowa
Sopot, ul. Powstańców Warszawy 12/14


  • Wysokiej jakości, niezawodne zasilanie pomieszczeń opieki zdrowotnej. Prawidłowy i ciągły dostęp energii dla dedykowanych systemów IT. Rozwiązania ochronne do zastosowań fotowoltaicznych
  • Automatyka dla komfortu i efektywności. System złączy rzędowych CLIPLINE complete. TRABTECH - od zasilania budynków aż do urządzenia peryferyjnego, od przewodów danych aż do instalacji fotowoltaicznych. Skuteczna ochrona przed przepięciami z gwarancją. Przykłady prawidłowych zastosowań
  • Jak uzyskać estetyczną linię świetlną? Lampa hermetyczna LINEA LED w barwie dziennej do pomieszczeń przemysłowych, magazynowych, garaży  i hal produkcyjnych. Zdrowe oświetlenie do biura - panel PLATO ULTRA  z niskim UGR. Źródła Światała- nowoczesne i trwałe zamienniki do lamp parkowych i ulicznych
  • Właściwy dobór elementów do budowy indywidualnych instalacji antenowych oraz wysoce wyspecjalizowane urządzenia elektroniczne wykorzystywane w technice cyfrowej do obsługi sieci HFC, infrastruktury optycznej, jak również do odbioru telewizji cyfrowej DVB-T w dużych instalacjach zbiorowych RTV/SAT.  Przykłady nietypowych zastosowań
  • RACS 5 – skalowalny polski system kontroli dostępu, bezpieczeństwa  i automatyki budynkowej jako grupa produktów wraz z oprogramowaniem klasy Enterprise. Pola zastosowania oraz dobre praktyki projektowania
  • Zasady prawidłowego doboru oświetlenia w obiektach nowych  i modernizowanych o charakterze przemysłowym i magazynowym  oraz użyteczności publicznej – gwarantowane 85% oszczędności! Przykłady nietypowych rozwiązań
  • Stosowanie rozwiązań szybkiego montażu w trasach kablowych,  z uwzględnieniem zmian w certyfikatach E9O BAKS. Metody doboru konstrukcji pod moduły fotowoltaiczne
  • Procedury przystąpienia do użytkowania obiektów budowlanych  z uwzględnieniem instalacji elektrycznych i sieci elektroenergetycznych  w świetle zmieniającego się otoczenia prawnego. Omówienie wymaganej prawem dokumentacji. Studium przypadku
  • Metodyka projektowania przyobiektowych elektrowni fotowoltaicznych. Przeciwpożarowe wyłączenie generatora fotowoltaicznego. Oszacowanie uzysku energetycznego w systemach fotowoltaicznych. Prawidłowa ochrona odgromowa, przeciwprzepięciowa i przeciwpożarowa w instalacjach  – teoria a praktyka