INSTALACJE ELEKTRYCZNE I AUTOMATYKA BUDYNKÓW

SEMINARIUM ŚWIĘTOKRZYSKIE
DLA PROJEKTANTÓW INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH NISKICH NAPIĘĆ, BIUR PROJEKTOWYCH, WYKONAWCÓW ORAZ INWESTORÓW INSTYTUCJONALNYCH

6 LUTEGO 2020r. (CZWARTEK)

Centrum Konferencyjne Targów Kieleckich
sale konferencyjne LAMBDA i KAPPA
Kielce, ul. Zakładowa 1


  • Innowacyjne zabezpieczenia stosowane w instalacjach fotowoltaicznych. Urządzenia zabezpieczające i kontrolujące – zabezpieczenia nadprądowe (wyłączniki, bezpieczniki), rozłączniki oraz ograniczniki przepięć. Jak dopasować urządzenia w zależności od rozmiaru systemu, liczby stringów, ich połączenia oraz innych wymagań?
  • Zasady prawidłowego doboru kabli i przewodów zgodne z rozporządzeniem CPR bezpośrednio wpływające na bezpieczeństwo pożarowe budynków. Projektowanie tras kablowych: dobór przekroju przewodów ze względu na wytrzymałość mechaniczną  oraz ze względu na obciążalność długotrwałą i przeciążalność
  • Oświetleniowa linia szybkiego montażu jako rozwiązanie zamienne do tradycyjnej trasy kablowej. Nowoczesny system oświetlenia zawierający okablowane szyny nośne i oprawy oświetleniowe. Rozwiązanie pozwalające na oszczędność czasu projektowania instalacji elektrycznych , montażu oświetlenia oraz jego kosztów
  • Najnowsze trendy i rozwiązania w dziedzinie projektowania i wykonywania systemów okablowania strukturalnego jako nierozerwalny element budowy pełnej infrastruktury nowoczesnego i inteligentnego budynku. Architektura punktów konsolidacyjnych.  Problemy z kontrolą nad infrastrukturą sieciową. Narzędzia wspierające projektowanie okablowania strukturalnego
  • Wielopunktowy i wielogazowy system detekcji CO,LPG,NO2 do prawidłowego monitorowania w gazów  garażach i parkingach podziemnych. Program doboru
  • Jak prawidłowo dobrać i zaprojektować oświetlenie LED  w obiektach nowych  i modernizowanych o charakterze mieszkalnym, przemysłowym, publicznym, szkolnym  oraz placów, parkingów i ulic, aby gwarantowały oczekiwane oszczędności i spełniały wymogi techniczno-prawne oraz inwestora,czyli deklaracje zgodności, normy oświetleniowe,  a co za tym idzie poprawiały bezpieczeństwo i warunki pracy. Zapomnij o starych rozwiązaniach!
  • Bezpieczeństwo i wygoda ludzi dzięki produktom KOPOS na przykładzie systemów bezhalogenowych oraz zastosowaniu konfiguratora KNS przyjaznego  dla użytkownika, nie wymagającego dokładnej wiedzy o produkcie i pomocnego  w  stworzeniu prostej listy elementów potrzebnych do budowy trasy kablowej
  • Zasady instalowania ppoż. wyłącznika prądu. Podstawy prawne projektowania  i problematyka uzgadniania dokumentacji projektowej  pod kątem ochrony przeciwpożarowej
  • Metodyka projektowania przyobiektowych elektrowni fotowoltaicznych. Przeciwpożarowe wyłączenie generatora fotowoltaicznego. Oszacowanie uzysku energetycznego w systemach fotowoltaicznych. Prawidłowa ochrona odgromowa, przeciwprzepięciowa i przeciwpożarowa w instalacjach – teoria a praktyka