BUDOWNICTWO DROGOWE I INFRASTRUKTURA DROGOWA

SEMINARIUM MAZOWIECKIE
DLA PROJEKTANTÓW DRÓG I INFRASTRUKTURY DROGOWEJ, BIUR PROJEKTOWYCH, FIRM WYKONAWCZYCH ORAZ JEDNOSTEK SAMORZĄDOWYCH ODPOWIEDZIALNYCH ZA DROGI

5 LUTEGO 2020r. (ŚRODA)

CKS Fundacji Nowe Horyzonty
sala: ONZ (A-406), budynek A
Warszawa - Mokotów, ul. Bobrowiecka 9


 • Stabilizacja i ulepszanie gruntów wapnem w budownictwie drogowym. Wymagania  w zakresie zagęszczenia i nośności na różnych poziomach robót ziemnych wg. PN-S02205-1998. Przykłady nietypowych rozwiązań. Właściwości użytkowych betonów wykonanych w oparciu o kruszywo wapienne
 • Efektywna stabilizacja dolnych warstw oraz optymalizacja górnych warstw konstrukcji nawierzchni drogowych przy użyciu georusztów heksagonalnych. Zastosowanie kompozytów do zbrojenia warstw asfaltowych i ich wpływ na poprawę trwałości zmęczeniowej nawierzchni drogowych 
 • Kompleksowa inżynieria i bezpieczeństwo ruchu drogowego w praktyce. Drogowa bariera ochronna redukująca hałas, tymczasowe bariery stalowe oraz ochrona  dla motocyklistów i ochrona przed drogi przed gadami
 • Kruszywa wapienne w infrastrukturze ekonomiczną alternatywą dla kruszyw ze skał twardych. Cechy, korzyści, zalety z zastosowania zwłaszcza z uwagi  na „powinowactwo” adhezyjne z lepiszczem. Obowiązujące normy, przykłady rozwiązań 
 • DRAINFIX CLEAN – odwodnienia liniowe z substratem i separatory stalowe  o dużych przepływach jako rozwiązania do podczyszczania wód opadowych  w drogownictwie
 • System Terra-Lock™ zapewniający natychmiastową stabilizację gruntu, służący  do instalacji mat, również tych wysokowydajnych, do wzmacniania gruntu, umożliwiając jednocześnie wzrost roślinności 
 • Nwoczesne tunele rozsączające zbudowane z komór drenażowych StormTech  do zagospodarowania wody deszczowej, które wspomagają lub zastępują tradycyjne systemy kanalizacyjne, zbiorniki retencyjne, studnie chłonne, a także skrzynki rozsączające, rowy przydrożne i drenaże rurowe  
 • Jak prawidłowo zaprojektować i wykonać  wpustowe drogowe ze względu  na  skuteczność odwadniania, trwałość nawierzchni oraz na eksploatację? Rozwiązania Tegra i Basic RG wpływające na ograniczenie uciążliwości takich   jak zatory w studzience ściekowej i zniszczenia nawierzchni przy wpustach  oraz ułatwiają prawidłową eksploatacje drogi
 • Innowacyjne produkty i rozwiązania dla inżynierii lądowej i wodnej (system grodzic winylowych EcoLock i SuperLock jako alternatywa dla grodzic stalowych; Georuszty PolGrid – redukcja kosztów i wydłużenie trwałości nawierzchni Drogi; Zastawka małej retencji – nowoczesny system piętrzący wodę w leśnych ekosystemach)
 • Korzyści ze stosowania nowoczesnych technologii kompozytowych w projektowaniu, budownictwie i utrzymaniu bezpiecznej infrastruktury drogowej. Stacja ładowania samochodów elektrycznych, zabudowania w słupie oświetleniowym - odpowiedź na potrzeby szybkiej i efektywnej budowy sieci ładowania w oparciu o sieć oświetlenia ulicznego
 • Prawidłowe zaprojektowanie i wykonanie oznakowania pionowego wpływające  na bezpieczeństwo i organizację ruchu drogowego. Znaki zmiennej treści  a rozwiązania konstrukcyjne
 • Problematyka projektowania, wykonania i oddania inwestycji do użytkowania  w wyniku  zmian Prawa budowlanego i przepisów wykonawczych związanych z budownictwem drogowym wprowadzonych w roku ubiegłym.  Nowe linie orzecznicze sądów administracyjnych i projektowane zmiany w roku 2020