BUDOWNICTWO DROGOWE I INFRASTRUKTURA DROGOWA

SEMINARIUM PODLASKIE
DLA PROJEKTANTÓW DRÓG I INFRASTRUKTURY DROGOWEJ, BIUR PROJEKTOWYCH, FIRM WYKONAWCZYCH ORAZ JEDNOSTEK SAMORZĄDOWYCH ODPOWIEDZIALNYCH ZA DROGI

4 LUTEGO 2020r. (WTOREK)

NOT w Białymstoku
sala: konferencyjna nr 100
Białystok, ul. M. Skłodowskiej – Curie 2


  • Stabilizacja i ulepszanie gruntów wapnem w budownictwie drogowym. Wymagania  w zakresie zagęszczenia i nośności na różnych poziomach robót ziemnych  wg. PN-S-02205-1998. Przykłady nietypowych rozwiązań. Właściwości użytkowych betonów wykonanych w oparciu o kruszywo wapienne
  • Innowacyjne produkty i rozwiązania dla inżynierii lądowej i wodnej (system grodzic winylowych EcoLock i SuperLock jako alternatywa dla grodzic stalowych; Georuszty PolGrid – redukcja kosztów i wydłużenie trwałości nawierzchni Drogi; Zastawka małej retencji – nowoczesny system piętrzący wodę w leśnych ekosystemach)
  • Kruszywa wapienne w infrastrukturze ekonomiczną alternatywą dla kruszyw ze skał twardych. Cechy, korzyści, zalety z zastosowania zwłaszcza z uwagi  na „powinowactwo” adhezyjne z lepiszczem. Obowiązujące normy, przykłady rozwiązań
  • Efektywna stabilizacja dolnych warstw oraz optymalizacja górnych warstw konstrukcji nawierzchni drogowych przy użyciu georusztów heksagonalnych. Zastosowanie kompozytów do zbrojenia warstw asfaltowych i ich wpływ na poprawę trwałości zmęczeniowej nawierzchni drogowych
  • Kompleksowa inżynieria i bezpieczeństwo ruchu drogowego w praktyce. Drogowa bariera ochronna redukująca hałas, tymczasowe bariery stalowe oraz ochrona  dla motocyklistów i ochrona przed drogi przed gadami
  • Korzyści ze stosowania nowoczesnych technologii kompozytowych w projektowaniu, budownictwie i utrzymaniu bezpiecznej infrastruktury drogowej. Stacja ładowania samochodów elektrycznych, zabudowania w słupie oświetleniowym - odpowiedź  na potrzeby szybkiej i efektywnej budowy sieci ładowania w oparciu o sieć oświetlenia ulicznego
  • Prawidłowe zaprojektowanie i wykonanie oznakowania pionowego wpływające  na bezpieczeństwo i organizację ruchu drogowego. Znaki zmiennej treści  a rozwiązania konstrukcyjne
  • Problematyka prawidłowego zaprojektowania, wykonania i oddania  do użytkowania dróg publicznych na podstawie specustawy drogowej (ZDIR)  Nowe linie orzecznicze sądów administracyjnych i projektowane zmiany w roku 2020  bardzo istotne dla inżynierów budownictwa drogowo-mostowego