INSTALACJE WODNO-KANALIZACYJNE

SEMINARIUM ŁÓDZKIE
DLA PROJEKTANTÓW INSTALACJI SANITARNYCH I KANALIZACJI, BIUR PROJEKTOWYCH, FIRM WYKONAWCZYCH ORAZ INWESTORÓW INSTYTUCJONALNYCH

14 LISTOPADA 2019r. (CZWARTEK)

Centrum Konferencyjne RUBIN
sala: Bankietowa 2A (I piętro)
93-232 Łódź, ul. Ludowa 94


  • GRUNTON samozagęszczające się mineralne mieszanki do wypełniania wykopów, nieczynnych kanałów i zbiorników; INSULARIS PIANO pianobeton o doskonałych parametrach izolacyjności cieplnej i akustycznej gwarantujący dobre wypełnienie przestrzeni wokół rur i innych instalacji oraz DECO dekoracyjne, kolorowe nawierzchnie betonowe z wyeksponowanym kruszywem jako nowoczesne rozwiązania firmy CEMEX dla budownictwa drogowego
  • Woda, ścieki, gaz - nowatorskie rozwiązania w zakresie zasuw przyłączy domowych. Jedyna w świecie monolityczna zasuwa HAWLE-A. Przyjazny program doboru armatury zewnętrznej dla projektanta
  • Nowoczesne tunele rozsączające zbudowane z komór drenażowych StormTech do zagospodarowania wod deszczowej, które wspomagają lub zastępują tradycyjne systemy kanalizacyjne, zbiorniki retencyjne, studnie chłonne, a także skrzynki rozsączające, rowy przydrożne i drenaże rurowe
  • Komunalna technika ściekowa. Systemy kanalizacji ciśnieniowej i zapobieganie powstawaniu odorów. Komunalne przepompownie ścieków oraz odprowadzanie ścieków przy pomocy przepompowni znajdujących się wewnątrz budynków
  • Łuki gięte PE do wody, gazu, kanalizacji, tuleje i redukcje PE do dużych średnic do 1200mm oraz systemy wyłapywania wody deszczowej
  • Jak utrzymać stałe ciśnienie wody i komfort cieplny w budynkach użyteczności publicznej i w budynkach mieszkalnych przy jednoczesnym zmniejszeniu rachunków za energię elektryczną?
  • Najczęstsze nieprawidłowości w dokumentacji technicznej w trakcie prowadzonych postępowań na podstawie ustawy Prawo budowlane w zakresie budowy, przebudowy i rozbudowy sieci, przyłączy i instalacji sanitarnych.  Odstępstwo od warunków techniczno – budowlanych