INSTALACJE ELEKTRYCZNE I AUTOMATYKA BUDYNKÓW

SEMINARIUM LUBELSKIE
DLA PROJEKTANTÓW INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH NISKICH NAPIĘĆ, BIUR PROJEKTOWYCH, WYKONAWCÓW ORAZ INWESTORÓW INSTYTUCJONALNYCH

16 PAŹDZIERNIKA 2019r. (ŚRODA)

Hotel Victoria
sala: centrum konferencyjne A+B
20-400 Lublin, ul. Narutowicza 58/60


 • Zasady prawidłowego doboru kabli i przewodów zgodne z rozporządzeniem CPR bezpośrednio wpływające na bezpieczeństwo pożarowe budynków. Projektowanie tras kablowych: dobór przekroju przewodów ze względu na wytrzymałość mechaniczną oraz ze względu na obciążalność długotrwałą i przeciążalność
 • Sztuczna inteligencja w oświetleniu
 • Cyfrowy system przywoławczy Meden-Opt. Projektowanie instalacji, dobór elementów i eksploatacja w budynkach wielorodzinnych, obiektach użyteczności publicznej, hotelach, sanatoriach, DPS, klinikach i szpitalach. Polski producent – najwyższa jakość
 • Rewolucja w zapewnianiu kompleksowej ochrony przeciwpożarowej w instalacjach elektrycznych. AFDD - detekcja zwarć łukowych. Niezawodny osprzęt elektryczny, oświetlenie i instalacje inteligentne. Schrack CAD i Schrack Design - narzędzia do projektowania w oparciu o normę PN-EN 61439
 • Oprawy LED do oświetlenia ulic i parków, hal przemysłowych i magazynowych, biur i hoteli oraz parkingów podziemnych. Automatyczne oprawy LED z modułem awaryjnym do zastosowania w budynkach wielorodzinnych
 • Nowoczesne okablowanie budynków. Systemy transmisji sygnałów TV w budynkach. Jak prawidłowo zaprojektować i wykonać instalacje teletechniczne budynków jedno- i wielorodzinnych zgodnie z postanowieniem i rozporządzeniem Ministra TBiGM z dnia 6.11.2012r.? Projektowanie zbiorczych instalacji TV/SAT, WLAN/LAN, CCTV. Przykłady i następstwa błędów projektowych i wykonawczych
 • Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa. Systemy odporne na działanie pożaru. Program obliczeniowy do projektowania metalowych tras kablowych i koryt kablowych zgodnie z normami bezpieczeństwa. Konstrukcje normowe i nietypowe
 • Nietypowe rozwiązania w oświetleniu LED w pomieszczeniach użytkowych, gospodarczych, przemysłowych i magazynowych. Wytrzymałe, niezawodne i proste w montażu oprawy specjalistyczne. Najnowsze rozwiązania technologiczne w praktyce- przykłady zastosowań
 • Nowoczesne oprawy oświetleniowe LED dedykowane do ciężkich warunków pracy, w tym stref zagrożonych wybuchem (Ex)
 • Jak prawidłowo dobrać i zaprojektować systemy ładowania samochodów elektrycznych? Przykłady rozwiązań w praktyce
 • Oprawy i dynamiczne systemy oświetlenia awaryjnego z własnym zasilaniem, oprawy z autotestem, a także mikroprocesorowe systemy oświetlenia awaryjnego z oprawami indywidualnymi i z centralną baterią w świetle aktualnych przepisów i dopuszczeń CNBOP zintegrowane z kluczowymi systemami ppoż obiektów wielostrefowych
 • Nowoczesne i praktyczne rozwiązania systemów telewizyjnych w hotelach oraz obiektach usługowych. Pokazanie zastosowania produktów pozwalających na zwiększenie poziomu sygnału w instalacji RTV ze względu na jej funkcjonalność i rozbudowany charakter; utrzymanie należytej wielości i jakości sygnału zapewniającej poprawne działanie odbiorników 
 • Dedykowane urządzenia do odbioru telewizji cyfrowej: anteny DVB-T, Multiswitche, wzmacniacze, modulatory. Praktyczne rozwiązania w świetle obowiązujących przepisów i rozporządzenia. Na co zwrócić szczególną uwagę przy odbiorach? Przykłady nietypowych rozwiązań
 • Modernizacja oświetlenia w obiektach przemysłowych i magazynowych – gwarantowane 85 % oszczędności!
 • Nowy wymiar oświetlenia awaryjnego w Polsce - Bezprzewodowy System Monitoringu Ewakuacyjnego Oświetlenia Awaryjnego Wireless Professional oraz innowacyjna oprawa ewakuacyjna w technologii OLED
 • Wielopunktowy i wielogazowy system detekcji CO,LPG,NO2 do prawidłowego monitorowania gazów w garażach i parkingach podziemnych. Program doboru
 • Nowoczesne kable i przewody produkcji Technokabel S.A. stosowane w instalacjach zasilających, przeciwpożarowych i automatyki budynków spełniające najwyższe standardy bezpieczeństwa
 • Prawidłowy dobór przewodów i kabli w instalacjach elektrycznych NN ze względu na: wytrzymałość mechaniczną, obciążalność długotrwałą, przeciążalność, spadek napięcia, warunki zwarciowe oraz samoczynne wyłączenie dla celów ochrony przeciwporażeniowej. Dyrektywa CPR, czyli aktualne wymagania w sprawie zastosowania kabli i przewodów. Najczęściej spotykane błędy projektowe, wykonawcze i eksploatacyjne