INSTALACJE WODNO-KANALIZACYJNE

SEMINARIUM LUBELSKIE
DLA PROJEKTANTÓW INSTALACJI SANITARNYCH I KANALIZACJI, BIUR PROJEKTOWYCH, FIRM WYKONAWCZYCH ORAZ INWESTORÓW INSTYTUCJONALNYCH

17 WRZESIEŃ 2019r. (WTOREK)

Hotel Victoria – Lubelskie Centrum Konferencyjno-Hotelowe,
sala: centrum konferencyjne A+B
Lublin, ul. Narutowicza 58/60


 • GRUNTON samozagęszczające się mineralne mieszanki do wypełniania wykopów, nieczynnych kanałów i zbiorników oraz INSULARIS PIANO  pianobeton o doskonałych parametrach izolacyjności cieplnej i akustycznej gwarantujący dobre wypełnienie przestrzeni wokół rur i innych instalacji  - nowoczesne rozwiązania firmy CEMEX dla budownictwa wodno-kanalizacyjnego
 • Nowoczesne rozwiązania retencjonowania ścieków i wód opadowych z wykorzystaniem konstrukcji zbiorników OKSYD-ZR wykonanych w technologii stalowych rur spiralnie karbowanych
 • Oczyszczanie wód opadowych z metali ciężkich oraz związków ropopochodnych z wykorzystaniem systemów D-RAINCLEAN oraz INNOLET
 • InoxDrain – zastosowanie odwodnień ze stali nierdzewnych w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym i chemicznym na przykładzie wybranych realizacji w kraju i poza granicami. Program doboru
 • Pompy i agregaty tłoczne marki PENTAIR-JUNG do ciśnieniowego odprowadzania ścieków i wody brudnej
 • System regulacji i posadawania włazów i wpustów w oparciu o elementy z tworzyw sztucznych charakteryzujący się innowacyjnymi, uniwersalnymi rozwiązaniami oraz wysoką trwałością eksploatacyjną
 • Zastosowanie armatury regulacyjne i odcinającej firmy TIS Polska w budynkach użyteczności publicznej,  sieciach wodociągowych i instalacjach przemysłowych
 • Systemy dla środowiska. Wykorzystanie wody deszczowej w obiektach kubaturowych - oszczędność czy konieczność? Systemy pompowe, zbiorniki i przydomowe oczyszczalnie ścieków nowej generacji
 • Nowoczesne i innowacyjne systemy kanalizacji zewnętrznej firmy INWAP, obejmujące pompy wyporowe i wirowe z rozdrabniaczami oraz technologię kompaktowych przepompowni dla gospodarstw domowych
 • Prawidłowe wykonanie przejść szczelnych i ich wpływ na żywotność i bezpieczeństwo budynku oraz jak zabezpieczyć dom przed szkodliwym działaniem radonu
 • Przystąpienie do użytkowania obiektu budowlanego w świetle ustawy Prawo Budowlane. Warunki uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie po stwierdzeniu nieprawidłowości w trakcie obowiązkowej kontroli - skutki dla inwestora i kierownika budowy