INSTALACJE WODNO-KANALIZACYJNE

SEMINARIUM MAZOWIECKIE
DLA PROJEKTANTÓW INSTALACJI SANITARNYCH I KANALIZACJI, BIUR PROJEKTOWYCH, FIRM WYKONAWCZYCH ORAZ INWESTORÓW INSTYTUCJONALNYCH

11 WRZESIEŃ 2019r. (ŚRODA)

Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe Fundacji Nowe Horyzonty
Sala ONZ (A-406), budynek A (4 piętro)
Warszawa - Mokotów, ul. Bobrowiecka 9


 • Kalkulator PAM TOOLS – bezpłatne narzędzie projektowe dla użytkowników projektujących sieci wod-kan z żeliwa sferoidalnego. Kalkulator PAM TOOLS został opracowany przez inżynierów Saint-Gobain PAM, aby uprościć proces projektowania nowych i rozbudowanych rurociągów oraz skrócić czas wykonania niezbędnych obliczeń. Kalkulator umożliwia wykonanie kilku wariantów obliczeń w kilka minut, jak np. Dopuszczalne ciśnienie robocze, najwyższe dopuszczalne ciśnienie pracy, dopuszczalne ciśnienie instalacyjne, prędkość przepływu w przewodzie wodociągowym czy liczba krat krawężnikowych niezbędnych do skutecznego odwodnienia powierzchni
 • Nowoczesne tunele rozsączające zbudowane z komór drenażowych do zagospodarowania wody deszczowej wspomagające lub zastępują tradycyjne systemy kanalizacyjne. Prawidłowy dobór separatorów substancji ropopochodnych oraz armatury kanalizacyjnej
 • Zwiększenie bezawaryjności sieci wodno-kanalizacyjnej na etapie projektowania oraz eliminacja błędu czynnika ludzkiego w procesie wykonywania połączeń rur i studni, na bazie doboru odpowiednich uszczelek. Rodzaje materiałów stosowanych w produkcji uszczelek i ich znaczenie dla szczelności sieci wod-kan
 • Prawidłowo wykonana izolacja i ochrona ścian fundamentowych gwarancją żywotności obiektu budowlanego. Jak chronić i zabezpieczyć części podziemne fundamentów i ścian w układzie pionowym oraz wyeliminować kapilarne podciąganie wody w układzie poziomym? Nowa generacja geomembran, geowłóknin i mat drenażowych
 • Komunalna technika ściekowa. Systemy kanalizacji ciśnieniowej i zapobieganie powstawaniu odorów. Komunalne przepompownie ścieków oraz odprowadzanie ścieków przy pomocy przepompowni znajdujących się wewnątrz budynków
 • Inżynieria Środowiska w praktyce. Prawidłowy dobór technologii oczyszczania ścieków sanitarnych i opadowych. Wysokowytrzymałe komory drenażowe systemu retencyjno – rozsądzającego NT-BAS i NT-BAS DUO. Zabezpieczenia przeciwcofkowe oraz obiegi zamknięte myjni
 • Dobór i projektowanie profesjonalnych odwodnień ze stali nierdzewnej, w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym i chemicznym. Włazy gazoszczelne, z siłownikami w wykonaniu modułowym i specjalnym a także wszelkiego rodzaju wyposażenie pompowni i orurowanie ze stali nierdzewnej
 • Uniwersalne systemy połączeń HAWLE-NOVA SIRIA dla sieci wodno–kanalizacyjnych. Zastosowanie połączeń zarówno niezabezpieczonych NOVA SIRIA jak i zabezpieczonych przed przesunięciem HAWLE SYNOFLEX oraz MULTIGRIP – NOVA SIRIA dla większości typów rur dostępnych na rynku w zakresie średnic od DN 40 do DN 2000 i ciśnień nominalnych nawet do PN 40 a także systemów naprawczych DUOFIT – NOVA SIRIA. Systemy HAWLE – NOVA SIRIA rozwiązują problemy połączeń przy przebudowie istniejących sieci oraz podczas projektowania nowych
 • Optymalizacja pracy sieci wodociągowych poprzez wykorzystanie zaworów regulacyjnych i powietrznych BERMAD
 • Inteligentne systemy rur do układania nowoczesnymi metodami bezwykopowymi, a także technologie renowacji
 • System regulacji i posadawania włazów i wpustów w oparciu o elementy z tworzyw sztucznych charakteryzujący się innowacyjnymi, uniwersalnymi rozwiązaniami oraz wysoką trwałością eksploatacyjną
 • Ponad 100 różnych rozwiązań rozdrabniaczy i przepompowni ścieków do obiektów mieszkalnych i komercyjnych. Pompy z najlepszym amerykańskim systemem rozdrabniania. Klimatyzacja bez jednostki zewnętrznej nie wymagająca dużej ingerencji w elewację - idealne dla obiektów zabytkowych i mieszkań. Europejskie odkurzacze centralne i mobilne do obiektów mieszkalnych i komercyjnych z certyfikatem przeciwwybuchowym ATEX. Mechaniczne i ciśnieniowe amerykańskie udrażniacze do kanalizacji. Niepowtarzalne sprężyny z podwójnym rdzeniem
 • Nowoczesne i innowacyjne systemy kanalizacji zewnętrznej, obejmujące pompy wyporowe i wirowe z rozdrabniaczami oraz technologię kompaktowych przepompowni dla gospodarstw domowych
 • Projektowane zmiany w Prawie Budowlanym w 2019r. dotyczące sieci, przyłączy i instalacji wodno-kanalizacyjnych i zmiany w przepisach szczególnych, w zakresie, w jakim regulują inwestycje budowlane – ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków, Prawo energetyczne oraz Prawo geodezyjne i kartograficzne