OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA

DLA PROJEKTANTÓW INSTALACJI SANITARNYCH I TECHNIKI GRZEWCZEJ, BIUR PROJEKTOWYCH I DUŻYCH FIRM WYKONAWCZYCH Z CAŁEJ POLSKI

29-31 MAJA 2019r.

ul. Obrońców Pokoju 3, 58-540 Karpacz
Hotel Sandra SPA


 • Energooszczędne produkty Belimo - nowa generacja siłowników i zaworów do systemów grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych; siłowniki do przepustnic powietrza z funkcją bezpieczeństwa oraz jednostki sterujące do wyzwalania impulsowego w ochronie przeciwpożarowej i wentylacji pożarowej
 • System regulacji i posadawiania włazów i wpustów w oparciu o elementy z tworzyw sztucznych, charakteryzujących się innowacyjnymi, uniwersalnymi rozwiązaniami oraz wysoką trwałością eksploatacyjną
 • Jak zapewnić i utrzymać przepływ czynnika ma obiekcie z jednym producentem pompowym. Kompleksowe rozwiązania pompowe do obiektów użyteczności publicznej, komercyjnych, przemysłowych i mieszkaniowych
 • TECLIT – nowa bezpieczna izolacja instalacji zimnochronnych
 • Instalacje gruntowe do pomp ciepła TURBOCOLLECTOR TC45. Nowy standard wymiany ciepła
 • Ekosystem, jako optymalne rozwiązania z wykorzystaniem OZE do produkcji prądu, ciepła i chłodu
 • ArCADia BIM 11 - przełom w oprogramowaniu dla projektantów instalacji. System BIM dostępny dla wszystkich
 • Ponad 100 różnych rozwiązań rozdrabniaczy i przepompowni ścieków do obiektów mieszkalnych i komercyjnych. Pompy z najlepszym amerykańskim systemem rozdrabniania. Klimatyzacja bez jednostki zewnętrznej niewymagająca dużej ingerencji w elewację - idealne dla obiektów zabytkowych. Europejskie odkurzacze centralne i mobilne do obiektów mieszkalnych, komercyjnych i fabryk z certyfikatem przeciwwybuchowym ATEX. Mechaniczne i ciśnieniowe amerykańskie udrażniacze do kanalizacji. Niepowtarzalne sprężyny z podwójnym rdzeniem
 • Zbiorcze systemy spalinowe i powietrzno-spalinowe dla budownictwa wielorodzinnego (również renowacje) i przemysłu dla kotłów kondensacyjnych. Systemy spalinowe do agregatów prądotwórczych, agregatów ppoż. oraz kogeneracji
 • Wykorzystanie lokalnego potencjału biomasy do ogrzewania obiektów publicznych
 • Różnorodne systemy i urządzenia wentylacyjne oraz automatyka pożarowa firmy SMAY. Przyjazny inwestycji i użytkownikom, prosty w projektowaniu, łatwy podczas instalacji System iFlow do optymalizacji pracy układu wentylacyjnego w budynku w wykorzystaniem regulatorów przepływu objętościowego VAV
 • Zawory balansowe oraz regulujące dla segmentu HVAC w ofercie ZETKAMA
 • Prawne i techniczne zasady stosowania systemów detekcji gazów (urządzenia sygnalizacyjno-odcinające, systemy sterowania wentylacją w garażach, detektory freonu w pomieszczeniach klimatyzowanych
 • Wentylacja hal krytych pływalni - podstawy projektowania i eksploatacji
 • Modelowanie CFD w instalacjach sanitarnych. Dynamiczne symulacje w projektowaniu. Analiza komfortu i rozkładu temperatur wnętrz, ryzyko przeciągu, analiza przepływu powietrza i ocena sprawności wentylacji oraz mostki cieplne i ryzyko kondensacji w praktyce