INSTALACJE ELEKTRYCZNE I AUTOMATYKA BUDYNKÓW

SEMINARIUM PODKARPACKIE
DLA PROJEKTANTÓW INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH NISKICH NAPIĘĆ, BIUR PROJEKTOWYCH, WYKONAWCÓW ORAZ INWESTORÓW INSTYTUCJONALNYCH

29 MAJA 2019r. (ŚRODA)

Hotel Rzeszów, Sala Marszałkowska, poziom 2
35-001 Rzeszów, Al. J. Piłsudskiego 44


 • Monitorowanie parametrów zasilania metodą wsparcia efektywnego wykorzystania energii i zapewnienia optymalnych warunków pracy urządzeń
 • Kable nadprzewodzące w teorii i w praktyce. Unikalne rozwiązania techniczne obecne w przewodach i kablach. Innowacyjne rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego w budynkach mieszkalnych, handlowych, przemysłowych i użyteczności publicznych
 • Rewolucja w zapewnianiu kompleksowej ochrony przeciwpożarowej w instalacjach elektrycznych. AFDD - detekcja zwarć łukowych. Niezawodny osprzęt elektryczny, oświetlenie i instalacje inteligentne. Schrack CAD i Schrack Design - narzędzia do projektowania w oparciu o normę PN-EN 61439
 • Oprawy i dynamiczne systemy oświetlenia awaryjnego z własnym zasilaniem, oprawy z autotestem, a także mikroprocesorowe systemy oświetlenia awaryjnego z oprawami indywidualnymi i z centralną baterią w świetle aktualnych przepisów i dopuszczeń CNBOP zintegrowane z kluczowymi systemami ppoż obiektów wielostrefowych
 • Nowoczesne okablowanie budynków. Systemy transmisji sygnałów TV w budynkach. Jak prawidłowo zaprojektować i wykonać instalacje teletechniczne budynków jedno- i wielorodzinnych zgodnie z postanowieniem i rozporządzeniem Ministra  TBiGM z dnia 6.11.2012r.? Projektowanie zbiorczych instalacji TV/SAT, WLAN/LAN, CCTV. Przykłady i następstwa błędów projektowych i wykonawczych
 • Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa. Systemy odporne na działanie pożaru. Program obliczeniowy do projektowania metalowych tras kablowych i koryt kablowych zgodnie z normami bezpieczeństwa. Konstrukcje normowe i nietypowe
 • Układy zasilania rezerwowego – typowe rozwiązania samoczynnego załączania rezerwy. Monitoring parametrów sieci elektrycznej. Technologia NFC – możliwości wykorzystania w urządzeniach Lovato Electric
 • Jak prawidłowo dobrać i zaprojektować systemy ładowania samochodów elektrycznych? Przykłady rozwiązań w praktyce
 • Lampy LED dedykowane do oświetlenia ulic i parków, hal przemysłowych  i magazynowych, biur i urzędów oraz parkingów podziemnych. Automatyczne lampy LED wyposażone w moduł awaryjny dedykowane do oświetlenia budynków wielorodzinnych
 • Nowoczesne kable i przewody produkcji Technokabel S.A. stosowane w instalacjach zasilających, przeciwpożarowych i automatyki budynków spełniające najwyższe standardy bezpieczeństwa
 • Nowoczesne i praktyczne rozwiązania systemów telewizyjnych w hotelach oraz obiektach usługowych. Pokazanie zastosowania produktów pozwalających na zwiększenie poziomu sygnału w instalacji RTV ze względu na jej funkcjonalność i rozbudowany charakter; utrzymanie należytej wielości i jakości  sygnału zapewniającej poprawne działanie wszystkich odbiorników
 • Dedykowane urządzenia do odbioru telewizji cyfrowej: anteny DVB-T, Multiswitche, wzmacniacze, modulatory. Praktyczne rozwiązania w świetle obowiązujących przepisów i rozporządzenia. Na co zwrócić szczególną uwagę przy odbiorach? Przykłady nietypowych rozwiązań
 • ETI-CAD- nowoczesna i profesjonalna aplikacja CAD, wspomagająca projektowanie instalacji elektrycznych wraz z rozdzielnicami. Zalety stosowania szynoprzewodów. Przykłady nietypowych rozwiązań
 • Nietypowe rozwiązania w oświetleniu LED w pomieszczeniach użytkowych, gospodarczych, przemysłowych i magazynowych. Wytrzymałe, niezawodne i proste w montażu oprawy specjalistyczne. Najnowsze rozwiązania technologiczne w praktyce- przykłady zastosowań.
 • Skuteczne rozwiązania do poprawy jakości energii elektrycznej: falownikowe kompensatory mocy biernej, filtry aktywne, aktywne kondycjonery napięcia
 • Nowe rozwiązania w zakresie projektowania instalacji elektrycznych z uwzględnieniem aktualnych przepisów CPR
 • Prawidłowe wykonanie przejść szczelnych i ich wpływ na żywotność i bezpieczeństwo budynku oraz jak zabezpieczyć dom przed szkodliwym działaniem radonu
 • Energooszczędne lampy LED dla przemysłu i mieszkalnictwa oraz możliwość finansowania modernizacji oświetlenia z oszczędności
 • Nowoczesna i zrównoważona technologia przyłączeniowa w pomieszczeniach oraz na zewnątrz. Gniazda i wtyczki przemysłowe, rozdzielnice przenośne i podwieszane, rozłączniki oraz obudowy elektryczne
 • Wielopunktowy i wielogazowy system detekcji CO,LPG,NO2 do prawidłowego monitorowania gazów w garażach i parkingach podziemnych. Program doboru
 • Prawidłowy dobór przewodów i kabli w instalacjach elektrycznych NN ze względu na: wytrzymałość mechaniczną, obciążalność długotrwałą, przeciążalność, spadek napięcia, warunki zwarciowe oraz samoczynne wyłączenie dla celów ochrony przeciwporażeniowej. Dyrektywa CPR, czyli aktualne wymagania w sprawie zastosowania kabli i przewodów. Najczęściej spotykane błędy projektowe, wykonawcze i eksploatacyjne