INSTALACJE WODNO-KANALIZACYJNE

SEMINARIUM DOLNOŚLĄSKIE
DLA PROJEKTANTÓW INSTALACJI SANITARNYCH I KANALIZACJI, BIUR PROJEKTOWYCH, FIRM WYKONAWCZYCH ORAZ INWESTORÓW INSTYTUCJONALNYCH

21 MARCA 2019r. (CZWARTEK)

Haston Congress Center,
sala Chrysler A+B – I pietro
Wrocław, ul. Irysowa 1-3


  • Nowoczesne i wysokowydajne metody zapobiegania zagniwaniu ścieków oraz dezodoryzacji powietrza
  • Nowoczesne tunele rozsączające zbudowane z komór drenażowych do zagospodarowania wody deszczowej wspomagające lub zastępują tradycyjne systemy kanalizacyjne. Prawidłowy dobór separatorów substancji ropopochodnych oraz armatury kanalizacyjnej
  • D-Raintank 3000® - Innowacyjny system zagospodarowania wód opadowych. Rozsączanie lub magazynowanie wody deszczowej odprowadzanej z dachów budynków, tarasów, parkingów, ulic i innych powierzchni utwardzanych. Możliwy montaż w  miejscach obciążonych ruchem pieszym i ruchem kołowym samochodów osobowych i ciężarowych. Specjalna konstrukcja pozwala na pełną kontrolę podczas eksploatacji całego systemu. Skrzynki D-Raintank 3000® w połączeniu z systemami podczyszczającymi z metali ciężkich i substancji ropopochodnych stanowią kompleksowe rozwiązanie dla budownictwa, ograniczając wydatki związane z zagospodarowaniem wody opadowej
  • Zwiększenie bezawaryjności sieci wodno-kanalizacyjnej na etapie projektowania oraz eliminacja błędu czynnika ludzkiego w procesie wykonywania połączeń rur i studni, na bazie doboru odpowiednich uszczelek. Rodzaje materiałów stosowanych w produkcji uszczelek i ich znaczenie dla szczelności sieci wod-kan
  • Komunalna technika ściekowa. Systemy kanalizacji ciśnieniowej i zapobieganie powstawaniu odorów. Komunalne przepompownie ścieków oraz odprowadzanie ścieków przy pomocy przepompowni znajdujących się wewnątrz budynków
  • Dobór i projektowanie profesjonalnych odwodnień ze stali nierdzewnej, w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym i chemicznym. Włazy gazoszczelne, z siłownikami w wykonaniu modułowym i specjalnym a także wszelkiego rodzaju wyposażenie pompowni i orurowanie ze stali nierdzewnej
  • Dobieram.pl – dedykowany projektantom program doboru zestawów hydroforowych zapewniających ciągłość dostaw wody w budynkach mieszkalnych, użytkowych i przemysłowych. Niewielkie gabaryty zestawu hydroforowego pozwalają na bardzo szerokie zastosowanie - poza budynkami mieszkalnymi, użytkowymi, przemysłowymi, także w systemach wodociągowych wsi i małych miast
  • Nowoczesne tunele rozsączające zbudowane z komór drenażowych do zagospodarowania wody deszczowej, które  wspomagają lub zastępują tradycyjne systemy kanalizacyjne, zbiorniki retencyjne, studnie chłonne, a także skrzynki rozsączające, rowy przydrożne i drenaże rurowe
  • Problematyka wynikająca z najnowszych zmian w zakresie prawa budowlanego