BUDOWNICTWO DROGOWE I INFRASTRUKTURA DROGOWA

SEMINARIUM ŚLĄSKIE
DLA PROJEKTANTÓW DRÓG I INFRASTRUKTURY DROGOWEJ, FIRM WYKONAWCZYCH ORAZ JEDNOSTEK SAMORZĄDOWYCH ODPOWIEDZIALNYCH ZA DROGI

31 STYCZNIA 2019r. (CZWARTEK)

Park Inn by Radisson Katowice, Sala Gold (parter)
ul. Bytkowska 1a, 40-147 Katowice


  • Metody prawidłowego projektowania lekkich i wytrzymałych konstrukcji podatnych  przy zastosowaniu rozwiązań typu UltraCor® w budownictwie drogowym.  Innowacyjne i ekonomiczne przepusty żelbetowe CON/SPAN oraz  zalety ścian oporowych  z gruntu zbrojonego ViaWall i  ViaBlock
  • Nowe możliwości zastosowania kruszyw węglanowych w drogowych nawierzchniach z betonu cementowego, w betonach konstrukcyjnych oraz w  mieszankach mineralno-asfaltowych
  • Dobór oświetlenia jako elementarny fragment krajobrazu i architektury zarówno zabytkowej jak i współczesnej. Zastosowanie źródła światła: lampy wyładowcze (wysokoprężne lampy sodowe i metalohalogenowe), technologia LED
  • Nowe podejście do stabilizacji gruntów. Wysokiej jakości spoiwa wapienne oraz urządzenia zapewniające obniżenie kosztów budowy, podniesienie efektywności i optymalizację czasu pracy
  • Georuszty heksagonalne Tensar TriAx  - efektywnym sposobem stabilizacji dolnych warstw konstrukcji oraz optymalizacji nawierzchni drogowych
  • Efektywność energetyczna oświetlenia publicznego a stosowanie innowacyjnych rozwiązań oświetlenia LED w projektach modernizacyjnych
  • Kompleksowe rozwiązania dla projektantów w zakresie wzmacniania i stabilizacji podłoża oraz zabezpieczeń przeciwerozyjnych z zastosowaniem geosyntetyków. Rozwiązania projektowe dla konstrukcji z użyciem prętów kompozytowych GFRP
  • Stabilizacja gruntu i utrzymanie powierzchni biologicznie czynnej. Nowoczesne i  ekologiczne rozwiązania w zakresie infrastruktury i zagospodarowania terenów zielonych. Przykłady korzyści z zastosowania profesjonalnej kratki drogowej i trawnikowej spełniające normy DIN EN 072:1985
  • System odwodnień liniowych i punktowych stosowany w budownictwie drogownictwie charakteryzujący się wysoką odpornością na długotrwałe działanie mrozu oraz soli rozmrażających oraz odpornością chemiczną w tym na substancje ropopochodne
  • Odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego na etapie budowy i oddawania do użytkowania – teoria a praktyka w świetle ustawy Prawo Budowlane oraz ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych