BUDOWNICTWO DROGOWE I INFRASTRUKTURA DROGOWA

SEMINARIUM MAŁOPOLSKIE
DLA PROJEKTANTÓW DRÓG I INFRASTRUKTURY DROGOWEJ, FIRM WYKONAWCZYCH ORAZ JEDNOSTEK SAMORZĄDOWYCH ODPOWIEDZIALNYCH ZA DROGI

30 STYCZNIA 2019r. (ŚRODA)

Hotel SWING
Sala SWING (parter)
Kraków, ul. Dobrego Pasterza 124


  • Metody prawidłowego projektowania lekkich i wytrzymałych konstrukcji podatnych  przy zastosowaniu rozwiązań typu UltraCor® w budownictwie drogowym.  Innowacyjne i ekonomiczne przepusty żelbetowe CON/SPAN oraz  zalety ścian oporowych  z gruntu zbrojonego ViaWall i  ViaBlock
  • Nowe możliwości zastosowania kruszyw węglanowych w drogowych nawierzchniach z betonu cementowego, w betonach konstrukcyjnych oraz w  mieszankach mineralno-asfaltowych
  • Geokompozyt drenażowy ABG FILDRAIN – rewolucja w drenażu francuskim i innych typach drenażu. Wysoka wydajność w porównaniu do kruszywa. Niski koszt i ochrona środowiska. Błyskawiczna i prosta instalacja
  • Nowe podejście do stabilizacji gruntów. Wysokiej jakości spoiwa wapienne oraz urządzenia zapewniające obniżenie kosztów budowy, podniesienie efektywności i optymalizację czasu pracy
  • Minimalizacja kosztów przy zagospodarowaniu wód deszczowych z terenu dróg – STORMBOX, to system skrzynek przeznaczony do zagospodarowania wody poprzez retencjonowanie oraz bezciśnieniowe rozprowadzanie i rozsączanie w gruncie z dopuszczeniem do zastosowania w inżynierii komunikacyjnej w zakresie dróg publicznych, wewnętrznych i parkingów zgodnie z aprobatą IBDiM oraz raportu OFI potwierdzającego wytrzymałość skrzynki na ciśnienie hydrodynamiczne 180 bar
  • Georuszty heksagonalne Tensar TriAx  - efektywnym sposobem stabilizacji dolnych warstw konstrukcji oraz optymalizacji nawierzchni drogowych
  • Efektywność energetyczna oświetlenia publicznego a stosowanie innowacyjnych rozwiązań oświetlenia LED w projektach modernizacyjnych
  • Odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego na etapie budowy i oddawania do użytkowania – teoria a praktyka w świetle ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych