BUDOWNICTWO DROGOWE I INFRASTRUKTURA DROGOWA

SEMINARIUM MAŁOPOLSKIE
DLA PROJEKTANTÓW DRÓG I INFRASTRUKTURY DROGOWEJ, FIRM WYKONAWCZYCH ORAZ JEDNOSTEK SAMORZĄDOWYCH ODPOWIEDZIALNYCH ZA DROGI

30 STYCZNIA 2019r. (ŚRODA)

Hotel SWING
Sala SWING (parter)
Kraków, ul. Dobrego Pasterza 124


 • Metody prawidłowego projektowania lekkich i wytrzymałych konstrukcji podatnych  przy zastosowaniu rozwiązań typu UltraCor® w budownictwie drogowym.  Innowacyjne i ekonomiczne przepusty żelbetowe CON/SPAN oraz  zalety ścian oporowych  z gruntu zbrojonego ViaWall i  ViaBlock
 • Nowe możliwości zastosowania kruszyw węglanowych w drogowych nawierzchniach z betonu cementowego, w betonach konstrukcyjnych oraz w  mieszankach mineralno-asfaltowych
 • Geokompozyt drenażowy ABG FILDRAIN – rewolucja w drenażu francuskim i innych typach drenażu. Wysoka wydajność w porównaniu do kruszywa. Niski koszt i ochrona środowiska. Błyskawiczna i prosta instalacja
 • Nowe podejście do stabilizacji gruntów. Wysokiej jakości spoiwa wapienne oraz urządzenia zapewniające obniżenie kosztów budowy, podniesienie efektywności i optymalizację czasu pracy
 • Minimalizacja kosztów przy zagospodarowaniu wód deszczowych z terenu dróg – STORMBOX, to system skrzynek przeznaczony do zagospodarowania wody poprzez retencjonowanie oraz bezciśnieniowe rozprowadzanie i rozsączanie w gruncie z dopuszczeniem do zastosowania w inżynierii komunikacyjnej w zakresie dróg publicznych, wewnętrznych i parkingów zgodnie z aprobatą IBDiM oraz raportu OFI potwierdzającego wytrzymałość skrzynki na ciśnienie hydrodynamiczne 180 bar
 • Georuszty heksagonalne Tensar TriAx  - efektywnym sposobem stabilizacji dolnych warstw konstrukcji oraz optymalizacji nawierzchni drogowych
 • Efektywność energetyczna oświetlenia publicznego a stosowanie innowacyjnych rozwiązań oświetlenia LED w projektach modernizacyjnych
 • Kompleksowe rozwiązania dla projektantów w zakresie wzmacniania i stabilizacji podłoża oraz zabezpieczeń przeciwerozyjnych z zastosowaniem geosyntetyków. Rozwiązania projektowe dla konstrukcji z użyciem prętów kompozytowych GFRP
 • Stabilizacja gruntu i utrzymanie powierzchni biologicznie czynnej. Nowoczesne i  ekologiczne rozwiązania w zakresie infrastruktury i zagospodarowania terenów zielonych. Przykłady korzyści z zastosowania profesjonalnej kratki drogowej i trawnikowej spełniające normy DIN EN 1072:1985
 • System odwodnień liniowych i punktowych stosowany w budownictwie drogownictwie charakteryzujący się wysoką odpornością na długotrwałe działanie mrozu oraz soli rozmrażających oraz odpornością chemiczną w tym na substancje ropopochodne
 • Odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego na etapie budowy i oddawania do użytkowania – teoria a praktyka w świetle ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych