INSTALACJE SANITARNE I TECHNIKA GRZEWCZA

SEMINARIUM MAZOWIECKIE
DLA PROJEKTANTÓW INSTALACJI SANITARNYCH I TECHNIKI GRZEWCZEJ, INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
ORAZ INWESTORÓW INSTYTUCJONALNYCH

21 LISTOPADA 2018r. (ŚRODA)

Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe Fundacji Nowe Horyzonty
Sala ONZ (A-406), budynek A (4 piętro)
Warszawa - Mokotów, ul. Bobrowiecka 9


 • Bierne zabezpieczenie kanałów wielkogabarytowych wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i oddymiających do odporności ogniowej EIS120. Program kalkulacyjny FIREPRO i HEATROCK
 • Nowoczesne tunele rozsączające zbudowane z komór drenażowych do zagospodarowania wody deszczowej wspomagające lub zastępujące tradycyjne systemy kanalizacyjne. Prawidłowy dobór separatorów substancji ropopochodnych oraz armatury kanalizacyjnej
 • Prawne i techniczne zasady stosowania systemów detekcji gazów (urządzenia sygnalizacyjno-odcinające, systemy sterowania wentylacją w garażach, detektory freonu w pomieszczeniach klimatyzowanych, detekcja gazów w chłodniach, oczyszczalniach ścieków i magazynach substancji niebezpiecznych
 • Wygoda, cena, ekologia, bezpieczeństwo. Zalety ciepła sieciowego. Indywidualne rozwiązania energetyczne dla obiektów przemysłowych, użytkowych i wielorodzinnych
 • Optymalizacja pompowania w instalacjach HVAC o zmiennych przepływach – armatura równoważąca
 • Efektywne ogrzewanie hal poprzez zastosowanie urządzeń o działaniu bezpośrednim. Ogrzewanie nadmuchowe: kurtyny powietrzne, nagrzewnice i ogrzewacze gazowe (sufitowe i ścienne), a także urządzenia grzewczo-wentylacyjne  - najwydajniejsze a przy tym najoszczędniejsze systemy ogrzewania hal dowolnego rodzaju niezależnie od ich gabarytów
 • Nowej generacji zawory odcinające DZT/BALLOMAX, regulacyjne CLORIUS w systemie wcinki na gorąco oraz przepustnice z uszczelnieniem metal/metal
 • CIAT Epure - nowoczesne rozwiązania w zakresie filtracji i oczyszczania powietrza w klimakonwektorach CIAT
 • Termostatyczne zawory mieszające w obiektach użyteczności publicznej. Armatura do instalacji grzewczych, wody użytkowej, przemysłowych Socla, Watts
 • Rury miedziane czy plastikowe? Porównanie cech, zalet i korzyści z zastosowania miedzianych instalacji sanitarnych na etapie projektowym, wykonawczym  i w czasie eksploatacji
 • Korzyści wynikające ze stosowania osuszaczy DST poprzez wykorzystanie systemu mogącego zwiększyć efektywność operacyjną, ograniczyć emisję dwutlenku węgla i zmniejszyć koszty eksploatacji, czyli czynniki, które mogą być istotne dla certyfikacji środowiskowej
 • System 3M Duct Wrap 615+ do zabezpieczenia p-poż kanałów wentylacyjnych oraz nowe rozwiązania w systemie K-Klex, K-Fire do zabezpieczenia przepustów  instalacyjnych oraz wykonywania dylatacji (złączy liniowych) w klasie odporności do EI 240 (4 godziny)
 • Odprowadzenie skroplin - napowietrzanie instalacji kanalizacyjnej - wpusty do pomieszczeń z blokadą zapachów, czyli jak skutecznie zabezpieczyć budynek przed nieprzyjemnymi zjawiskami dla użytkownika
 • THERMA V LG - pompa ciepła powietrze-woda zaprojektowana specjalnie dla nowych i modernizowanych domów z uwzględnieniem zaawansowanej technologii grzewczej i oszczędności energii (typoszereg: 5, 7 ,9 [kW] 1 fazowych zasilania, 12, 14, 16 [kW] 1,3 fazowych zasilania). NOWOŚĆ - stosowana jako rozwiązanie grzewcze współpracujące z instalacją podłogową lub grzejnikową, instalacją podgrzewu ciepłej wody użytkowej lub instalacją zawierającą klika źródeł ciepła. Pompy LG wpisują się w system Odnawialnych źródeł Energii i uwzględniane są w ogólnopolskim dofinansowaniu „Czyste powietrze”
 • Sprawdzone rozwiązania odprowadzania spalin dla kominków, które mogą być stosowane między innymi do renowacji istniejących szachtów/kominów ceramicznych oraz modułowy, dwuścienny system odprowadzania spalin wykonany ze stali, wyposażony w zewnętrzne kołnierze uszczelniające  opracowany specjalnie do zastosowań w systemach zasilania awaryjnego i agregatach prądotwórczych
 • Wymienniki ciepła. Wymienniki lutowane, wymienniki skręcane, wymienniki płaszczowo-rurowe, wymienniki farmaceutyczne i inne
 • Innowacyjne systemy ogrzewania wykorzystujące kotły kondensacyjne, kotły na pelety, kolektory słoneczne oraz  systemy  zdecentralizowane z jednostkami uzdatniania powietrza dla systemów wentylacji, ogrzewania oraz chłodzenia dla budownictwa  publicznego, komercyjnego oraz przemysłowego
 • Prawo budowlane po zmianach w pigułce. Jak realizować inwestycje ze szczególnym uwzględnieniem przyłączy, sieci i instalacji sanitarnych. Wymagania formalno prawne i problemy interpretacyjne. Teoria a praktyka w świetle nowelizacji. Konsultacje merytoryczne