BUDOWNICTWO DROGOWE I INFRASTRUKTURA DROGOWA

SEMINARIUM ŁÓDZKIE
DLA PROJEKTANTÓW DRÓG I INFRASTRUKTURY DROGOWEJ, FIRM WYKONAWCZYCH ORAZ JEDNOSTEK SAMORZĄDOWYCH ODPOWIEDZIALNYCH ZA DROGI

15 LISTOPADA 2018 (CZWARTEK)

IBB Andersia Hotel,
Plac Andersa 3, 61-894 Poznań
sala konferencyjna Barcelona G+H /Malaga i Barcelona/ (I piętro)


 • GRUNTON samozagęszczające się mineralne mieszanki do wypełniania wykopów, nieczynnych kanałów i zbiorników; INSULARIS PIANO  pianobeton o doskonałych parametrach izolacyjności cieplnej i akustycznej gwarantujący dobre wypełnienie przestrzeni wokół rur i innych instalacji oraz DECO dekoracyjne, kolorowe nawierzchnie betonowe z wyeksponowanym kruszywem jako nowoczesne rozwiązania firmy CEMEX dla budownictwa drogowego
 • Stabilizacja powierzchni skarp zagrażających uczestnikom ruchu  oraz uszkodzeniem infrastruktury drogowej na skutek spadających odłamków skalnych, lawin czy spływów gruzowych. Nowoczesne wyroby z siatek stalowych do zastosowania w budownictwie komunikacyjnym i hydrotechnicznym
 • Wzmacnianie nawierzchni drogowych. Wzrost trwałości nawierzchni drogowych, poprzez wykorzystanie siatek do ich wzmacniania
 • Kompletny program dla infrastruktury podziemnej z betonu i żelbetu charakteryzujący się wysoką jakością oraz innowacyjnymi rozwiązaniami: bariery drogowe Rebloc, odwodnienia liniowe Pfuhler Rinne, rury z kinetami oraz profile ramowe i gardzielowe
 • Zasady prawidłowego odprowadzenia wód opadowych z powierzchni ulic i parkingów. Rozwiązanie systemowe pełniące funkcję krawężnika i odwodnienia liniowego. System odwodnienia szynowego. Odwodnienia liniowe - techniczne z rusztem z polimerobetonu typ DM
 • Stabilizacja gruntów PolGrid i wzmocnienia podbudów drogowych i kolejowych za pomocą geosiatek o sztywnych integralnych węzłach. Wykorzystanie grodzic winylowych EcoLock w inżynierii lądowej i wodnej
 • Produkcja stylizowanego oświetlenia zewnętrznego i elementów małej architektury jako część planu rewitalizacji polskich miast, wsi i miasteczek. Dobór oświetlenia jako elementarny fragment krajobrazu i architektury zarówno zabytkowej jak i współczesnej. Zastosowanie źródła światła: lampy wyładowcze (wysokoprężne lampy sodowe i metalohalogenowe), technologia LED
 • Prefabrykaty dla odwodnień i kanalizacji - cechy użytkowe wyrobów, wymagania podstawowe dla obiektów budowlanych. Parametry techniczne i obowiązki producentów według Norm Zharmonizowanych.  SPEBK/BREJNAK - program dla kanalizacji
 • Nowoczesne tunele rozsączające zbudowane z komór drenażowych StormTech do zagospodarowania wod deszczowej, które  wspomagają lub zastępują tradycyjne systemy kanalizacyjne, zbiorniki retencyjne, studnie chłonne, a także skrzynki rozsączające, rowy przydrożne i drenaże rurowe
 • Georuszty heksagonalne Tensar TriAx  - efektywnym sposobem stabilizacji dolnych warstw konstrukcji oraz optymalizacji nawierzchni drogowych
 • Najczęściej popełniane błędy na etapie przygotowania wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w świetle aktualnych zmian i wymagań związanych z procesem budowlanym. Obowiązujące  przepisy Prawa budowlanego, ustawy o drogach publicznych, specustawy drogowej oraz KPA w zakresie inwestycji drogowych oraz infrastruktury technicznej - omówienie wybranych zagadnień. Nowe prawa oraz obowiązki inwestora, projektanta i wykonawcy. Konsultacje i porady prawne