BUDOWNICTWO DROGOWE I INFRASTRUKTURA DROGOWA

SEMINARIUM WIELKOPOLSKIE
DLA PROJEKTANTÓW DRÓG I INFRASTRUKTURY DROGOWEJ, FIRM WYKONAWCZYCH ORAZ JEDNOSTEK SAMORZĄDOWYCH ODPOWIEDZIALNYCH ZA DROGI

14 LISTOPADA 2018 (ŚRODA)

IBB Andersia Hotel,
Plac Andersa 3, 61-894 Poznań
sala konferencyjna Barcelona G+H /Malaga i Barcelona/ (I piętro)


 • GRUNTON samozagęszczające się mineralne mieszanki do wypełniania wykopów, nieczynnych kanałów i zbiorników; INSULARIS PIANO  pianobeton o doskonałych parametrach izolacyjności cieplnej i akustycznej gwarantujący dobre wypełnienie przestrzeni wokół rur i innych instalacji oraz DECO dekoracyjne, kolorowe nawierzchnie betonowe z wyeksponowanym kruszywem jako nowoczesne rozwiązania firmy CEMEX dla budownictwa drogowego
 • Jak zwiększyć trwałość nawierzchni asfaltowych na skrzyżowaniach, drogach o ciężkim ruchu (np. autostrady, drogi ekspresowe, obwodnice, place manewrowe), lotniskach przez zastosowanie asfaltów wysokomodyfikowanych? Nowy rozdział w dziedzinie technologii asfaltowej w Polsce – asfalty ORBITON HiMA charakteryzujące się odwróconą proporcją lepiszcza i polimerów, wykazujące poprawione właściwości w zakresie: odporności na warunki atmosferyczne – podwyższona odporność na pękanie w wyniku skurczu termicznego, odporności na koleinowanie w tym również w podwyższonej temperaturze (badana również w 70°C), odporności na spękania odbite oraz dużą trwałością zmęczeniową
 • Koncepcja absorpcji energii w zastosowaniach geowłóknin - Typar SF. Innowacyjne geomembrany i geokompozyty drenażowe - więcej funkcji, więcej możliwości aplikacji
 • Zasady prawidłowego odprowadzenia wód opadowych z powierzchni ulic i parkingów. Rozwiązanie systemowe pełniące funkcję krawężnika i odwodnienia liniowego. System odwodnienia szynowego. Odwodnienia liniowe - techniczne z rusztem z polimerobetonu typ DM
 • Konstrukcje oświetlenia drogowego, systemy prawidłowego oświetlenia przejść dla pieszych. Projektowanie zgodne z założeniami norm oświetleniowych  PN-EN 13201
 • Stabilizacja gruntów PolGrid i wzmocnienia podbudów drogowych i kolejowych za pomocą geosiatek o sztywnych integralnych węzłach. Wykorzystanie grodzic winylowych EcoLock w inżynierii lądowej i wodnej
 • Geokompozyt ABG FILDRAW – rewolucja w drenażu francuskim. Wysoka wydajność, niski koszt, błyskawiczna instalacja
 • Georuszty heksagonalne Tensar TriAx - efektywnym sposobem stabilizacji dolnych warstw konstrukcji oraz optymalizacji nawierzchni drogowych
 • Innowacyjne rozwiązania  i materiały do wypełnień dylatacji na drogach i autostradach. Przykłady doboru w zależności od nawierzchni i przewidywanych obciążeń nowych inwestycji i modernizowanych
 • Produkcja stylizowanego oświetlenia zewnętrznego i elementów małej architektury jako część planu rewitalizacji polskich miast, wsi i miasteczek. Dobór oświetlenia jako elementarny fragment krajobrazu i architektury zarówno zabytkowej jak i współczesnej. Zastosowanie źródła światła: lampy wyładowcze (wysokoprężne lampy sodowe i metalohalogenowe), technologia LED
 • Prefabrykaty dla odwodnień i kanalizacji - cechy użytkowe wyrobów, wymagania podstawowe dla obiektów budowlanych. Parametry techniczne i obowiązki producentów według Norm Zharmonizowanych.  SPEBK/MATBET - program dla kanalizacji
 • Najczęściej popełniane błędy na etapie przygotowania wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, ze szczególnym uwzględnieniem warunków technicznych i ustawy z dnia 20 lipca 2017r. – Prawo wodne w teorii a w praktyce. Konsultacje z zakresu Prawa budowlanego