INSTALACJE SANITARNE I TECHNIKA GRZEWCZA

SEMINARIUM DOLNOŚLĄSKIE
DLA PROJEKTANTÓW INSTALACJI SANITARNYCH I TECHNIKI GRZEWCZEJ, INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA, INWESTORÓW INSTYTUCJONALNYCH ORAZ WYKONAWCÓW

27 MARCA 2018 (ŚRODA)

Haston Congress Center,
sala Rolls Roys B, parter
Wrocław, ul. Irysowa 1-3


 • Prawne i techniczne zasady stosowania systemów detekcji gazów (urządzenia sygnalizacyjno-odcinające, systemy sterowania wentylacją w garażach, detektory freonu w pomieszczeniach klimatyzowanych, detekcja gazów w chłodniach, oczyszczalniach ścieków i magazynach substancji niebezpiecznych
 • Urządzenia podczyszczające i zbiorniki magazynowe OKSYDAN dla wewnętrznych instalacji sanitarnych
 • Nowoczesne systemy grzewcze. Energooszczędny rozdział ciepła poprzez zestawy grup pompowych do domów jednorodzinnych, domów wielorodzinnych oraz obiektów przemysłowych.
 • Efektywne ogrzewanie hal poprzez zastosowanie urządzeń o działaniu bezpośrednim
 • Rozwiązania techniczne firmy BROEN w zakresie zaworów odcinających DZT/BALLOMAX, regulacyjnych CLORIUS, systemu wcinki na gorąco oraz przepustnic z uszczelnieniem metal/metal
 • Ograniczenie zapotrzebowania na energię do wentylacji i ogrzewania pomieszczeń. Co można osiągnąć, stosując innowacyjne systemy Hoval
 • Korzyści wynikające ze stosowania osuszaczy
 • CIAT Epure - nowoczesne rozwiązania w zakresie filtracji i oczyszczania powietrza w klimakonwektorach CIAT
 • Nowoczesne centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepła i wilgoci posiadające entalpiczne wymienniki firmy HELIOS osiągające sprawność odzysku ciepła do 116%. Bezpieczny i komfortowy system wentylacji jednorurowej - ELS ultraSilence EC.
 • System wentylacji z odzyskiem ciepła DachBOX-SPIDERvent dla budownictwa wielorodzinnego w aspekcie dyrektywy energetycznej 2010/31/UE
 • Wady i zalety wentylacji hybrydowej na podstawie wentylatorów firmy Uniwersal
 • Zastosowanie armatury przemysłowej w przemyśle 4.0 na przykładzie zaworu regulacyjnego sterowanego pneumatycznie
 • Ważniejsze zmiany dotyczące m.in. wyposażenia budynków w instalacje sanitarne, wprowadzone od 1 stycznia 2018 r., w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie