INSTALACJE ELEKTRYCZNE I AUTOMATYKA BUDYNKÓW

SEMINARIUM MAŁOPOLSKIE
DLA PROJEKTANTÓW INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH NISKICH NAPIĘĆ BIUR PROJEKTOWYCH, WYKONAWCÓW
ORAZ INWESTORÓW INSTYTUCJONALNYCH

24 PAŹDZIERNIKA 2018 r. (ŚRODA)

Hotel SWING
sala: Swing - parter,
ul. Dobrego Pasterza 124, 31-416 Kraków


 • Prawne i techniczne zasady stosowania systemów detekcji gazów (urządzenia sygnalizacyjno-odcinające, systemy sterowania wentylacją w garażach, detektory freonu w pomieszczeniach klimatyzowanych, detekcja gazów w chłodniach, oczyszczalniach ścieków i magazynach substancji niebezpiecznych i biblioteka CAD.
 • Zdecentralizowany system instalacji elektrycznej i i automatyki budynkowej GesisFLEX ułatwiający projektowanie, montaż i efektywne zarządzanie obiektem
 • TK REM CAD – efektywne narzędzie do projektowania tras kablowych. Prawidłowy dobór i nietypowe rozwiązania w zakresie wzmocnionych systemów nośnych i samych tras kablowych w budownictwie obiektowym i przemysłowym
 • Nowa seria zasilaczy Libert EXS 10-40kVA: budowa, parametry, tryby pracy. Zastosowanie i kryteria doboru zasilaczy UPS w aplikacjach zgodnych z normą EN 50171
 • Monitorowanie parametrów zasilania metodą wsparcia efektywnego wykorzystania energii i zapewnienia optymalnych warunków pracy urządzeń
 • INFINITY II i ARROW - oprawy awaryjne z efektywnym źródłem LED oraz oprawy LOVATO II  z najnowocześniejszym układem optycznym zaprojektowanym do oświetlania dróg ewakuacyjnych oraz przestrzeni otwartych z bardzo dużym współczynnikiem sprawności
 • Dedykowane urządzenia do odbioru telewizji cyfrowej: anteny DVB-T, Multiswitche, wzmacniacze, modulatory. Praktyczne rozwiązania w świetle obowiązujących przepisów i rozporządzenia.Na co zwrócić szczególną uwagę przy odbiorach? Przykłady nietypowych rozwiązań i rozbudowany charakter;  utrzymanie należytej wielości i jakości  sygnału zapewniającej poprawne działanie wszystkich odbiorników
 • Wielopunktowy i wielogazowy system detekcji CO/LPG…NO2 do prawidłowego monitorowania w gazów  garażach i parkingach podziemnych. Program doboru
 • Nowoczesne i praktyczne rozwiązania systemów telewizyjnych w hotelach oraz obiektach usługowych. Pokazanie zastosowania produktów pozwalających na zwiększenie poziomu sygnału w instalacji RTV ze względu na jej funkcjonalność 
 • Elektroniczne systemy kontroli dostępu  - rozwiązania dostępowe dające możliwość wielu kombinacji. Dzięki różnorodności pakietów oprogramowania, wariantów wkładek, typów okuć, tworzone systemy dostosowane są do indywidualnych oczekiwań i potrzeb użytkowników
 • Dobór przekroju przewodów ze względu na wytrzymałość mechaniczną oraz ze względu na obciążalność długotrwałą i przeciążalność. Przykłady zastosowań i nietypowych rozwiązań i wielorodzinnych zgodnie z postanowieniem i rozporządzeniem Ministra  TBiGM z dnia 6.11.2012r.? Projektowanie zbiorczych instalacji TV/SAT, WLAN/LAN, CCTV. Przykłady i następstwa błędów projektowych i wykonawczych
 • Nowoczesne okablowanie budynków. Systemy transmisji sygnałów TV w budynkach. Jak prawidłowo zaprojektować i wykonać instalacje teletechniczne budynków jedno- 
 • Zasilanie instalacji wentylacji pożarowej zgodnie z wymogami normy PN-EN 12101-10 (przepisy i rozwiązania)
 • Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa. Systemy odporne na działanie pożaru. Program obliczeniowy do projektowania metalowych tras kablowych i koryt kablowych zgodnie z normami bezpieczeństwa. Konstrukcje normowe i nietypowe
 • Odkryj zalety nowej aplikacji ABB: wybór i wstawianie aparatów dostępnych w bibliotece w tym m.in. aparaturę modułową i pomiarową, fotowoltaikę, wyłączniki i rozłączniki kompaktowe, urządzenia systemowe i obudowy. Kreator schematów rozdziałów energii pozwalający w łatwy sposób stworzyć dokumentację techniczną. Przykłady typowych
 • Zasady prawidłowego doboru kabli i przewodów zgodne z rozporządzeniem CPR bezpośrednio wpływające na bezpieczeństwo pożarowe budynków. Program doboru
 • Skuteczna i zgodna z wymogami ochrona ppoż. Urządzenia przeciwpożarowe w ochronie obiektów budowlanych - wymagania i zakres stosowania. Najczęściej popełniane błędy projektowe i wykonawcze - problematyka podczas kontroli. Studium przypadków

Automatyka budynków Fakro - rewolucyjny system bezprzewodowej komunikacji radiowej Z-Wave stosowany do komunikacji domowych urządzeń elektrycznych; służący do połączenia w jedną sieć sprzętu elektrycznego takiego jak: oświetlenie, termostaty, alarmy, komputery, telefony, klimatyzacja oraz sterowanie elektrycznymi oknami i roletami

Odkryj zalety nowej aplikacji ABB: wybór i wstawianie aparatów dostępnych

w bibliotece w tym m.in. aparaturę modułową i pomiarową, fotowoltaikę, wyłączniki i rozłączniki kompaktowe, urządzenia systemowe i obudowy. Kreator schematów rozdziałów energii pozwalający w łatwy sposób stworzyć dokumentację techniczną. Przykłady typowych i nietypowych rozwiązań

Kable nadprzewodzące w teorii i w praktyce. Unikalne rozwiązania techniczne obecne w przewodach i kablach. Innowacyjne rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego w budynkach mieszkalnych, handlowych, przemysłowych i użyteczności publicznych

Oprawy i dynamiczne systemy oświetlenia awaryjnego z własnym zasilaniem, oprawy z autotestem, a także mikroprocesorowe systemy oświetlenia awaryjnego z oprawami indywidualnymi i z centralną baterią w świetle aktualnych przepisów i dopuszczeń CNBOP zintegrowane z kluczowymi systemami ppoż obiektów wielostrefowych

Aparatura sterownicza i sygnalizacja niskiego napięcia . Prawidłowy dobór systemów sygnalizacji pożarowej, elementów emas i przyjaznego interfejsu  przynoszący wymierne korzyści zarówno przy projektowaniu, jak
i w zastosowaniu praktycznym

Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa. Systemy odporne na działanie pożaru. Program obliczeniowy do projektowania metalowych tras kablowych
i koryt kablowych zgodnie z normami bezpieczeństwa. Konstrukcje normowe
i nietypowe

Czy dotychczasowa koncepcja zabezpieczeń instalacji elektrycznych posiada niebezpieczną lukę? Nowe spojrzenie na ugruntowane sposoby projektowania

Nowoczesne kable i przewody stosowane w instalacjach zasilających, przeciwpożarowych i automatyki budynków, spełniające najwyższe standardy dotyczące bezpieczeństwa pożarowego, zasilania oraz odpowiedniej transmisji danych za pośrednictwem sygnałów analogowych i cyfrowych

Urządzenia i systemy do kontroli efektywności zasilania w energię elektryczną. Jakość energii i jej analiza. Zapewnienie ciągłości zasilania obiektów oraz systemów krytycznych dla bezpieczeństwa mienia i użytkowników

Projektowanie układów zasilania o różnych poziomach niezawodności, funkcjonalności  i kosztów na bazie doświadczeń i kompetencji EST Energy

Jak prawidłowo zaprojektować i zbudować instalację RTV-SAT? Na co zwrócić szczególną uwagę przy odbiorach? Praktyczne rozwiązania w świetle obowiązującego rozporządzenia MTBiGM z 2012r.

Nowoczesne i praktyczne rozwiązania systemów telewizyjnych w hotelach oraz obiektach usługowych