INSTALACJE SANITARNE I TECHNIKA GRZEWCZA

SEMINARIUM ZACHODNIOPOMORSKIE
DLA PROJEKTANTÓW INSTALACJI SANITARNYCH I TECHNIKI GRZEWCZEJ, INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
ORAZ INWESTORÓW INSTYTUCJONALNYCH

09 PAŹDZIERNIKA 2018r. (WTOREK)

HOTEL RADISSON BLU
Plac Rodła 10, 70-419 Szczecin
Sala konferencyjna Concerto


 • Prawne i techniczne zasady stosowania systemów detekcji gazów (urządzenia sygnalizacyjno-odcinające, systemy sterowania wentylacją w garażach, detektory freonu w pomieszczeniach klimatyzowanych, detekcja gazów w chłodniach, oczyszczalniach ścieków i magazynach substancji niebezpiecznych
 • Nowoczesne tunele rozsączające zbudowane z komór drenażowych StormTech do zagospodarowania wod deszczowej, które  wspomagają lub zastępują tradycyjne systemy kanalizacyjne, zbiorniki retencyjne, studnie chłonne, a także skrzynki rozsączające, rowy przydrożne i drenaże rurowe
 • Efektywne ogrzewanie hal poprzez zastosowanie urządzeń o działaniu bezpośrednim. Ogrzewanie nadmuchowe: kurtyny powietrzne, nagrzewnice i ogrzewacze gazowe (sufitowe i ścienne), a także urządzenia grzewczo-wentylacyjne  - najwydajniejsze a przy tym najoszczędniejsze systemy ogrzewania hal dowolnego rodzaju niezależnie od ich gabarytów
 • Nowa generacja siłowników i zaworów do systemów grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Siłowniki do przepustnic powietrza z funkcją bezpieczeństwa. Jednostka sterująca do wyzwalania impulsowego w ochronie przeciwpożarowej i wentylacji pożarowej. Program doboru
 • Nowej generacji zawory odcinające DZT/BALLOMAX, regulacyjne CLORIUS w systemie wcinki na gorąco oraz przepustnice z uszczelnieniem metal/metal
 • Korzyści wynikające ze stosowania osuszaczy DST poprzez wykorzystanie systemu mogącego zwiększyć efektywność operacyjną, ograniczyć emisję dwutlenku węgla i zmniejszyć koszty eksploatacji, czyli czynniki, które mogą być istotne dla certyfikacji środowiskowej
 • Jak utrzymać stałe ciśnienie wody i komfort cieplny w budynkach użyteczności publicznej i w budynkach mieszkalnych przy jednoczesnym zmniejszeniu rachunków za energię elektryczną?
 • System 3M Duct Wrap 615+ do zabezpieczenia p-poż kanałów wentylacyjnych oraz nowe rozwiązania w systemie K-Klex, K-Fire do zabezpieczenia przepustów  instalacyjnych oraz wykonywania dylatacji (złączy liniowych) w klasie odporności do EI 240 (4 godziny)
 • Odprowadzenie skroplin - napowietrzanie instalacji kanalizacyjnej - wpusty do pomieszczeń z blokadą zapachów, czyli jak skutecznie zabezpieczyć budynek przed nieprzyjemnymi zjawiskami dla użytkownika
 • Ograniczenie zapotrzebowania na energię do wentylacji i ogrzewania pomieszczeń. Co można osiągnąć, stosując innowacyjne systemy Hoval
 • Wady i zalety wentylacji hybrydowej na podstawie wentylatorów firmy Uniwersal
 • Wpływ aktualnych zmian w przepisach i procedurach techniczno - budowlanych  oraz przeciwpożarowych na czynności kontrolno-rozpoznawcze i wydawane decyzje  przez Państwową Straż Pożarną  – nowe procedury administracyjne. Konsultacje merytoryczne