INSTALACJE ELEKTRYCZNE I AUTOMATYKA BUDYNKÓW

SEMINARIUM OPOLSKIE
DLA PROJEKTANTÓW INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH NISKICH NAPIĘĆ BIUR PROJEKTOWYCH, WYKONAWCÓW
ORAZ INWESTORÓW INSTYTUCJONALNYCH

27 WRZEŚNIA 2018 r. (CZWARTEK)

Hotel Mercure,
sala konferencyjna A + B + C,
Opole, ul. Krakowska 57 – 59


 • Automatyka budynków Fakro - rewolucyjny system bezprzewodowej komunikacji radiowej Z-Wave stosowany do komunikacji domowych urządzeń elektrycznych; służący do połączenia w jedną sieć sprzętu elektrycznego takiego jak: oświetlenie, termostaty, alarmy, komputery, telefony, klimatyzacja oraz sterowanie elektrycznymi oknami i roletami w bibliotece w tym m.in. aparaturę modułową i pomiarową, fotowoltaikę, wyłączniki i rozłączniki kompaktowe, urządzenia systemowe i obudowy. Kreator schematów rozdziałów energii pozwalający w łatwy sposób stworzyć dokumentację techniczną. Przykłady typowych i nietypowych rozwiązań
 • Oprawy i dynamiczne systemy oświetlenia awaryjnego z własnym zasilaniem, oprawy z autotestem, a także mikroprocesorowe systemy oświetlenia awaryjnego z oprawami indywidualnymi i z centralną baterią w świetle aktualnych przepisów i dopuszczeń CNBOP zintegrowane z kluczowymi systemami ppoż obiektów wielostrefowych i w zastosowaniu praktycznym i koryt kablowych zgodnie z normami bezpieczeństwa. Konstrukcje normowe 
 • Aparatura sterownicza i sygnalizacja niskiego napięcia . Prawidłowy dobór systemów sygnalizacji pożarowej, elementów emas i przyjaznego interfejsu  przynoszący wymierne korzyści zarówno przy projektowaniu, jak 
 • Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa. Systemy odporne na działanie pożaru. Program obliczeniowy do projektowania metalowych tras kablowych 
 • Czy dotychczasowa koncepcja zabezpieczeń instalacji elektrycznych posiada niebezpieczną lukę? Nowe spojrzenie na ugruntowane sposoby projektowania
 • Nowoczesne kable i przewody stosowane w instalacjach zasilających, przeciwpożarowych i automatyki budynków, spełniające najwyższe standardy dotyczące bezpieczeństwa pożarowego, zasilania oraz odpowiedniej transmisji danych za pośrednictwem sygnałów analogowych i cyfrowych
 • Urządzenia i systemy do kontroli efektywności zasilania w energię elektryczną. Jakość energii i jej analiza. Zapewnienie ciągłości zasilania obiektów oraz systemów krytycznych dla bezpieczeństwa mienia i użytkowników
 • Projektowanie układów zasilania o różnych poziomach niezawodności, funkcjonalności  i kosztów na bazie doświadczeń i kompetencji EST Energy
 • Jak prawidłowo zaprojektować i zbudować instalację RTV-SAT? Na co zwrócić szczególną uwagę przy odbiorach? Praktyczne rozwiązania w świetle obowiązującego rozporządzenia MTBiGM z 2012r.
 • Nowoczesne i praktyczne rozwiązania systemów telewizyjnych w hotelach oraz obiektach usługowych
 • Kable nadprzewodzące w teorii i w praktyce. Unikalne rozwiązania techniczne obecne w przewodach i kablach. Innowacyjne rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego w budynkach mieszkalnych, handlowych, przemysłowych i użyteczności publicznych
 • Odkryj zalety nowej aplikacji ABB: wybór i wstawianie aparatów dostępnych
 • Zapobieganie zagrożeniom wypadkowym przy eksploatacji urządzeń, sieci i instalacji elektroenergetycznych do 1kV - bezpieczeństwo pracy przy urządzeniach elektrycznych  Omówienie aktualnych i planowanych  zasad eksploatacji instalacji elektrycznych w budynkach – wskazówki dla projektanta
 • Przepisy i normy - nowe wymagania prawne w oparciu o ustawodawstwo UE. Jak połączyć ze sobą instalacje: dystrybucyjne, sterowania, automatyki i odnawialnych źródeł energii i jednocześnie zapewnić wysoką efektywność energetyczną oraz odpowiednią jakość energii. Selektywność zabezpieczeń - problem rozwiązywalny czy nierozwiązywalny?

Automatyka budynków Fakro - rewolucyjny system bezprzewodowej komunikacji radiowej Z-Wave stosowany do komunikacji domowych urządzeń elektrycznych; służący do połączenia w jedną sieć sprzętu elektrycznego takiego jak: oświetlenie, termostaty, alarmy, komputery, telefony, klimatyzacja oraz sterowanie elektrycznymi oknami i roletami

Odkryj zalety nowej aplikacji ABB: wybór i wstawianie aparatów dostępnych

w bibliotece w tym m.in. aparaturę modułową i pomiarową, fotowoltaikę, wyłączniki i rozłączniki kompaktowe, urządzenia systemowe i obudowy. Kreator schematów rozdziałów energii pozwalający w łatwy sposób stworzyć dokumentację techniczną. Przykłady typowych i nietypowych rozwiązań

Kable nadprzewodzące w teorii i w praktyce. Unikalne rozwiązania techniczne obecne w przewodach i kablach. Innowacyjne rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego w budynkach mieszkalnych, handlowych, przemysłowych i użyteczności publicznych

Oprawy i dynamiczne systemy oświetlenia awaryjnego z własnym zasilaniem, oprawy z autotestem, a także mikroprocesorowe systemy oświetlenia awaryjnego z oprawami indywidualnymi i z centralną baterią w świetle aktualnych przepisów i dopuszczeń CNBOP zintegrowane z kluczowymi systemami ppoż obiektów wielostrefowych

Aparatura sterownicza i sygnalizacja niskiego napięcia . Prawidłowy dobór systemów sygnalizacji pożarowej, elementów emas i przyjaznego interfejsu  przynoszący wymierne korzyści zarówno przy projektowaniu, jak
i w zastosowaniu praktycznym

Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa. Systemy odporne na działanie pożaru. Program obliczeniowy do projektowania metalowych tras kablowych
i koryt kablowych zgodnie z normami bezpieczeństwa. Konstrukcje normowe
i nietypowe

Czy dotychczasowa koncepcja zabezpieczeń instalacji elektrycznych posiada niebezpieczną lukę? Nowe spojrzenie na ugruntowane sposoby projektowania

Nowoczesne kable i przewody stosowane w instalacjach zasilających, przeciwpożarowych i automatyki budynków, spełniające najwyższe standardy dotyczące bezpieczeństwa pożarowego, zasilania oraz odpowiedniej transmisji danych za pośrednictwem sygnałów analogowych i cyfrowych

Urządzenia i systemy do kontroli efektywności zasilania w energię elektryczną. Jakość energii i jej analiza. Zapewnienie ciągłości zasilania obiektów oraz systemów krytycznych dla bezpieczeństwa mienia i użytkowników

Projektowanie układów zasilania o różnych poziomach niezawodności, funkcjonalności  i kosztów na bazie doświadczeń i kompetencji EST Energy

Jak prawidłowo zaprojektować i zbudować instalację RTV-SAT? Na co zwrócić szczególną uwagę przy odbiorach? Praktyczne rozwiązania w świetle obowiązującego rozporządzenia MTBiGM z 2012r.

Nowoczesne i praktyczne rozwiązania systemów telewizyjnych w hotelach oraz obiektach usługowych