INSTALACJE WODNO-KANALIZACYJNE

SEMINARIUM ŚLĄSKIE
DLA PROJEKTANTÓW INSTALACJI SANITARNYCH I KANALIZACJI, BIUR PROJEKTOWYCH, FIRM WYKONAWCZYCH ORAZ INWESTORÓW INSTYTUCJONALNYCH

26 WRZEŚNIA 2018 (ŚRODA)

Park Inn by Radisson Katowice
Sala Gold (parter)
ul. Bytkowska 1a, 40-147 Katowice • Nowoczesne tunele rozsączające zbudowane z komór drenażowych do zagospodarowania wody deszczowej wspomagające lub zastępują tradycyjne systemy kanalizacyjne. Prawidłowy dobór separatorów substancji ropopochodnych oraz armatury kanalizacyjnej
 • Prawidłowy dobór przepustnic, zasuw i  zaworów napowietrzająco – odpowietrzających w instalacjach wodno-kanalizacyjnych. Automatyczne zawory regulacyjne o  napędzie ręcznym, elektrycznym lub pneumatycznym – przykłady zastosowań rozwiązań ekonomicznych w zarządzaniu złożoną infrastrukturą techniczną
 • Automatyczne zawory regulacyjne znajdujące szerokie zastosowanie w instalacjach wodociągowych. Podstawowe funkcje zaworów: regulacja i stabilizacja ciśnienia, ograniczanie przepływu, podtrzymanie ciśnienia, kontrola poziomu wody w zbiornikach oraz upust
 • Wysokie standardy europejskie w dziedzinie prefabrykatów betonowych do kanalizacji sanitarnej i deszczowej zgodne z normą PN-EN 206:2014-04. Studzienki włazowe i bezwłazowe w konstrukcji wzmocnionej. Właściwości użytkowe wpustów ulicznych oraz zbiorniki retencyjne i wyroby nietypowe- przykłady zastosowań
 • Nietypowe rozwiązania indywidualne z zakresu wentylatorów i wywietrzników dachowych. Wentylacja hybrydowa w kontekście badań aerodynamicznych, pomiarów parametrów przepływowych i akustyki użytkowej. Zestawy rozruchowe, zestawy sterowniczo-zabezpieczające i układy automatycznej kontroli ciągu w praktyce
 • Inżynieria Środowiska w praktyce. Prawidłowy dobór technologii oczyszczania ścieków sanitarnych i opadowych. Wysokowytrzymałe komory drenażowe systemu retencyjno – rozsączającego NT-BAS i NT-BAS DUO. Zabezpieczenia przeciwcofkowe oraz obiegi zamknięte myjni
 • Elementy zwieńczeń przypowierzchniowych z tworzyw sztucznych do studzienek kanalizacyjnych TVR T -  skuteczne sposoby regulacji i posadawiania włazów i wpustów wpływające na komfort użytkowania  nawierzchni dróg publicznych
 • Sieci wodne i kanalizacyjne – specyficzne regulacje prawne:
  - definicja przyłącza wodno-kanalizacyjnego – uchwała Sądu Najwyższego z dnia 22.06.2017r.
  - wybrane aspekty prawne o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę  - prawo wodne, prawo budowlane
  - pozwolenie, a zgłoszenie na budowę
  - najnowsze orzecznictwo Sądów Administracyjnych oraz interpretacje organów administracji architektoniczno – budowlanej

 

Unikalne rozwiązania techniczne obecne w przewodach i kablach oferowanych przez nkt cables. Nowe wyroby w ofercie nkt cables

Systemy prowadzenia tras kablowych - aktualne i nowe rozwiązania

Projektowanie systemów elektrycznych. Dobór zasilania gwarantowanego w systemie zasilania obiektów

Instalacje telekomunikacyjne w budynkach wielorodzinnych w świetle obowiązującego rozporządzenia MTBiGM - projektowanie, realizacja, wsparcie techniczne