INSTALACJE SANITARNE I TECHNIKA GRZEWCZA

SEMINARIUM OPOLSKIE
DLA PROJEKTANTÓW INSTALACJI SANITARNYCH I TECHNIKI GRZEWCZEJ, INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
ORAZ INWESTORÓW INSTYTUCJONALNYCH

13 CZERWCA 2017 (ŚRODA)

Hotel Mercure, sala konferencyjna A + B + C
Opole, ul. Krakowska 57 – 59
 • Prawne i techniczne zasady stosowania systemów detekcji gazów (urządzenia sygnalizacyjno-odcinające, systemy sterowania wentylacją w garażach, detektory freonu w pomieszczeniach klimatyzowanych, detekcja gazów w chłodniach, oczyszczalniach ścieków i magazynach substancji niebezpiecznych
 • Nowoczesne tunele rozsączające zbudowane z komór drenażowych do zagospodarowania wody deszczowej wspomagające lub zastępują tradycyjne systemy kanalizacyjne. Prawidłowy dobór separatorów substancji ropopochodnych oraz armatury kanalizacyjnej
 • Hybrydowa przepompownia ścieków. Urządzenia przeciwzalewowe na zewnątrz i wewnątrz budynku. Wpusty i odpływy. Biblioteka CAD dla projektanta. Formularz doboru separatorów
 • Nowoczesne systemy grzewcze. Energooszczędny rozdział ciepła poprzez zestawy grup pompowych do domów jednorodzinnych i obiektów przemysłowych. Nowoczesne ogrzewanie pomieszczeń gorącym powietrzem - nagrzewnice pelletowe
 • Efektywne ogrzewanie hal poprzez zastosowanie urządzeń o działaniu bezpośrednim. Ogrzewanie nadmuchowe: kurtyny powietrzne, nagrzewnice i ogrzewacze gazowe (sufitowe i ścienne), a także urządzenia grzewczo-wentylacyjne  - najwydajniejsze a przy tym najoszczędniejsze systemy ogrzewania hal dowolnego rodzaju niezależnie od ich gabarytów
 • Energochłonność budynków mieszkalnych czyli co wpływa na koszty ogrzewania?
 • Ciepło z systemu ciepłowniczego- zasady, warunki i tryb przyłączenia
 • Prezentacja szerokiej gamy produktów - gazowe aparaty grzewczo-wentylacyjne 
 • w wykonaniach zewnętrznych typu rooftop/pionowych wiszących/wewnętrznych. Promienniki i nagrzewnice gazowe o wysokiej sprawności
 • Korzyści wynikające ze stosowania osuszaczy  poprzez wykorzystanie systemu mogącego zwiększyć efektywność operacyjną, ograniczyć emisję dwutlenku węgla i zmniejszyć koszty eksploatacji, czyli czynniki, które mogą być istotne dla certyfikacji środowiskowej
 • Innowacyjne systemy ogrzewania wykorzystujące kotły kondensacyjne, kotły na pelety, kolektory słoneczne oraz  systemy  zdecentralizowane z jednostkami uzdatniania powietrza dla systemów wentylacji, ogrzewania oraz chłodzenia dla budownictwa  publicznego, komercyjnego oraz przemysłowego
 • Nietypowe rozwiązania indywidualne z zakresu wentylatorów i wywietrzników dachowych. Wentylacja hybrydowa w kontekście badań aerodynamicznych, pomiarów parametrów przepływowych i akustyki użytkowej. Zestawy rozruchowe, zestawy sterowniczo-zabezpieczające i układy automatycznej kontroli ciągu w praktyce
 • Znowelizowane przepisy techniczno-budowlane dla budynków projektowanych i użytkowanych a  nowelizacja KPA - nowa rzeczywistość dla projektanta  i inwestora. Bezczynności organów i przewlekłości postępowania, nakaz rozstrzygania oraz zmiany dotyczące postępowania odwoławczego. Zasada in dubio pro libertate. Co oznacza? Kiedy ma zastosowanie? Dlaczego świadomy uczestnik procesu budowlanego powinien wiedzieć, że taka zasada istnieje?