ARCHITEKTURA I BUDOWNICTWO

SEMINARIUM DOLNOŚLĄSKIE
DLA ARCHITEKTÓW, KONSTRUKTORÓW, PROJEKTANTÓW, BIUR PROJEKTOWYCH, INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA ORAZ INWESTORÓW INSTYTUCJONALNYCH

24 MAJA 2018 r. (CZWARTEK)

Hotel Mercure Karpacz Resort, Sala Restauracja
ul. Obrońców Pokoju 5, Karpacz
  • Stabilność, akustyka, ochrona pożarowa oraz trwałość w środowisku  mokrym (baseny, szpitale, szkoły, hale sportowe). Płyty gipsowo-włóknowe, dźwięko-ognio- i wilgocioodporne Fermacell. Elementy jastrychowe włókowo-gipsowe z materiałem izolacyjnym lub bez. Elementy podłogi dachowej stosowanej do poprawy właściwości izolacyjnych najwyższych kondygnacji budynków. Płyty cementowe do pomieszczeń o dużej wilgotności
  • Prawidłowo wykonana izolacja i ochrona ścian fundamentowych gwarancją żywotności obiektu budowlanego. Jak chronić i zabezpieczyć części podziemne fundamentów i ścian w układzie pionowym oraz wyeliminować kapilarne podciąganie wody w układzie poziomym? Nowa generacja geomembran, geowłóknin i mat drenażowych
  • Ciepła ramka dystansowa - najlepszy na świecie produkt pod względem przewodnictwa cieplnego,  jako opłacalny sposób na polepszenie wydajności energetycznej okien oraz spełnienie wymogów budowlanych oraz standardów dotyczących domów pasywnych
  • Aluminiowa (r)ewolucja w budownictwie - Systemy okienno-drzwiowe i  fasadowe nowej generacji dla szczególnie wymagających i świadomych inwestorów, systemy drewniano-aluminiowe, PVC-aluminiowe oraz fasadowe spełniają nieustannie rosnące wymagania techniczne stawiane przed obiektami publicznymi oraz mieszkalnymi
  • Nowoczesne technologie w produkcji farb, a nadzwyczajna trwałość powłok malarskich oraz odporność na plamy i zabrudzenia. Korzyści użytkowe w różnych rodzajach pomieszczeń, a wymagania wobec farb dekoracyjnych produktów – jak prawidłowo wybrać farbę w zależności od charakteru pomieszczenia
  • Nowoczesny system ogrzewania podczerwienią. Szerokie możliwości zastosowania austriackich urządzeń grzewczych w ogrzewaniu pomieszczeń mieszkalnych, biurowych i usługowych. Porównanie kosztów instalacji i eksploatacji elektrycznych paneli z innymi systemami grzewczymi. Przykłady realizacji
  • Najważniejsze zmiany w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury wprowadzone z dniem 
  • 1 stycznia 2018br. w sprawie Warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Teoria a praktyka. Problematyka uzyskiwania pozwoleń na budowę i interpretacja przepisów. Nowe prawa  oraz obowiązki inwestora i projektanta. Konsultacje i porady prawne