ARCHITEKTURA I BUDOWNICTWO

SEMINARIUM ŚWIĘTOKRZYSKIE
DLA ARCHITEKTÓW, KONSTRUKTORÓW, PROJEKTANTÓW, BIUR PROJEKTOWYCH, INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
ORAZ INWESTORÓW INSTYTUCJONALNYCH

20 MARCA 2018 (WTOREK)

Centrum Konferencyjne Targów Kieleckich
Kielce, ul. Zakładowa 1
sale konferencyjne LAMBDA i KAPPA


  • Technologia do zabezpieczania konstrukcji przed penetracją i ingerencją wody. Aktywne systemy hydroizolacyjne przeciwwodne i przeciwwilgociowe zaprojektowane do różnych zastosowań - od izolacji podziemi po dachy zielone. Uszczelnienia przerw roboczych, szalunków traconych, uszczelnienia dylatacji oraz rys skurczowych
  • Prawidłowo wykonana izolacja i ochrona ścian fundamentowych gwarancją żywotności obiektu budowlanego. Jak chronić i zabezpieczyć części podziemne fundamentów i ścian w układzie pionowym oraz wyeliminować kapilarne podciąganie wody w układzie poziomym? Nowa generacja geomembran, geowłóknin i mat drenażowych
  • W służbie designu - wszystko można pomalować. Profesjonalne farby i grunty stosowane w sektorze budownictwa mieszkaniowego i komercyjnego
  • Nowoczesne Systemy Stropowe Sprężone: rozpiętość do 10 m, brak żeber rozdzielczych, ultralekki RECTOLIGHT – szybki montaż, instalacje w grubości stropów, wymiana stropów, REI 30 – REI240
  • System montażu w zewnętrznej warstwie izolacji cieplnej ISO-TOP WINFRAMER  „typ 1”. Przegląd pozostałych produktów i ich zastosowanie zgodnie z najnowszą wiedzą techniczną
  • Zabytkowe i nowoczesne pokrycia dachowe z blachy Tytanowo – Aluminiowej Tytanium Pruszyński, w technologii bezinwazyjnych pokryć na rąbek podwójny. Porównanie metali stosowanych na dachach i elewacjach
  • Innowacyjne systemy kominowe i systemy wentylacyjne w budownictwie mieszkaniowym - nowości produktowe
  • Zastosowanie tworzyw drewniano-polimerowych w kształtowaniu powierzchni zewnętrznych budynków. Kompozytowy system deski tarasowej – Megawood o wysokiej twardości powierzchni zewnętrznych odporne na zarysowania i warunki
  • Nowelizacja rozporządzenia w sprawie Warunków Technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie obowiązujące od 1 stycznia 2018 r. Nowe definicje, nowe prawa -obowiązki inwestora i projektanta