BUDOWNICTWO DROGOWE I INFRASTRUKTURA DROGOWA

SEMINARIUM DOLNOŚLĄSKIE
DLA PROJEKTANTÓW DRÓG I INFRASTRUKTURY DROGOWEJ, FIRM WYKONAWCZYCH ORAZ JEDNOSTEK SAMORZĄDOWYCH ODPOWIEDZIALNYCH ZA DROGI

01 LUTEGO 2018r. (CZWARTEK)

HASTON CONGRESS CENTER ul. Irysowa 1-3, 51-117 Wrocław
Sala Konferencyjna: Rolls Royce B (parter)


  • Nowe technologie dla budownictwa inżynieryjnego
  • Koncepcja absorpcji energii w zastosowaniach geowłóknin. Innowacyjne geomembrany i geokompozyty drenażowe - więcej funkcji, więcej możliwości aplikacji
  • Zbiorniki retencyjne przykładem zastosowania wysokiej klasy prefabrykatów betonowych w melioracji
  • Zastosowanie georusztów oraz grodzic winylowych i hybrydowych w budownictwie inżynieryjnym
  • Prefabrykaty dla odwodnień i kanalizacji - cechy użytkowe wyrobów, wymagania podstawowe dla obiektów budowlanych. Parametry techniczne i obowiązki producentów według Norm Zharmonizowanych. SPEBK/BETARD - program dla drogownictwa
  • Georuszty heksagonalne - efektywnym sposobem stabilizacji dolnych warstw konstrukcji oraz optymalizacji nawierzchni drogowych
  • Słupy kompozytowe - nowy wymiar jakości i bezpieczeństwa infrastruktury drogowej
  • Kompleksowe rozwiązania dla projektantów w zakresie wzmacniania i stabilizacji podłoża oraz zabezpieczeń przeciwerozyjnych z zastosowaniem geosyntetyków. Rozwiązania projektowe dla konstrukcji z użyciem prętów kompozytowych oraz barier energochłonnych
  • Bezpieczny pieszy to widoczny pieszy" - systemy doświetlenia przejść
  • Warunki lokalizacji infrastruktury technicznej w pasie drogowym, w świetle obowiązujących przepisów
Elewacje budynków z elastycznego piaskowca KwarcStone- możliwość bezpośredniej aplikacji rolowanego materiału na ścianę, modelowanie go na krawędziach lub powierzchniach krzywych i zastąpienie tradycyjnych i ciężkich płyt kamiennych lekkim arkuszem z naturalnego piaskowca

Technologia "białej wanny". Skuteczne uszczelnianie struktur betonu poprzez krystalizację wewnętrzną. Kompleksowa przeciwwodna izolacja budowli, osiedli mieszkaniowych, garaży podziemnych, tuneli, oczyszczalni ścieków, zbiorników na wodę oraz materiały do napraw żelbetu wpływająca na trwałość wykonywanych prac

Izolacja aerożelowa - technologia jutra już dziś - izolacje termiczne  o najniższej wartości współczynnika przewodzenia ciepła λ. Ekstremalna wydajność termiczna przy elastycznej i cienkiej formie blankietu, od dwóch do ośmiu razy wyższa efektywność izolacyjna w porównaniu do tradycyjnych izolacji, stała i wysoka skuteczność izolacyjna przez cały okres użytkowania

Światowe trendy w ślusarce aluminiowej. Systemy marki Yawal dedykowane dla budownictwa energooszczędnego, pasywnego, inteligentnego sprawdzające się zarówno w budynkach użyteczności publicznej, jak również w zabudowie mieszkaniowej

Ochrona katodowa stali zbrojeniowej (zbrojenia)