BUDOWNICTWO DROGOWE I INFRASTRUKTURA DROGOWA

SEMINARIUM WIELKOPOLSKIE
DLA PROJEKTANTÓW DRÓG I INFRASTRUKTURY DROGOWEJ, FIRM WYKONAWCZYCH ORAZ JEDNOSTEK SAMORZĄDOWYCH ODPOWIEDZIALNYCH ZA DROG

06 GRUDNIA 2017 r.

IBB Andersia Hotel,  ul. Plac Andersa 3, Poznań
sala konferencyjna Barcelona G+H /Malaga i Barcelona/ (I piętro)


  • Projektowanie i wykonywanie konstrukcji budowlanych, nasypów, murów oporowych oraz stromych skarp z zastosowaniem geosiatek i georusztów. Przykłady obliczeniowe i zasady wymiarowania
  • Nowa koncepcja absorpcji energii w zastosowaniach geowłóknin. Innowacyjne geomembrany i geokompozyty drenażowe - więcej funkcji, więcej możliwości aplikacji
  • Zastosowanie rur betonowych i żelbetowych na bazie kruszyw bazaltowych 
  • w budownictwie drogowym i infrastrukturalnym jako najtrwalsze i najbardziej ekonomiczne rozwiązanie. Przepusty z rur betonowych i żelbetowych, elementy skarpowe, rurowe zbiorniki retencyjne. Nowe produkty i rozwiązania
  • Skuteczne sposoby w walce  z korozją biologiczną i mrozową. Antykorozyjne zabezpieczenie stali zbrojeniowej warstwą mineralną z dodatkiem inhibitorów korozji  oraz  metoda reprofilacji ubytków konstrukcji żelbetowych w budownictwie drogowym i mostowym
  • Stabilizacja gruntów i wzmocnienia podbudów drogowych i kolejowych za pomocą geosiatek o sztywnych integralnych węzłach. Wykorzystanie grodzic winylowych w inżynierii lądowej i wodnej
  • Skuteczne sposoby redukcji hałasu drogowego jako wyzwanie nowoczesnej inżynierii drogowej. Technologia tzw. „cichych nawierzchni”. Asfalty do specjalnych zastosowań
  • Przygotowanie projektu budowlanego na potrzeby realizacji inwestycji oraz robót drogowych w zakresie drogi publicznej, ze szczególnym uwzględnieniem warunków technicznych oraz przepisów prawa wchodzących w życie od 1 stycznia 2018 roku