BUDOWNICTWO DROGOWE I INFRASTRUKTURA DROGOWA

SEMINARIUM ZACHODNIOPOMORSKIE
DLA PROJEKTANTÓW DRÓG I INFRASTRUKTURY DROGOWEJ, FIRM WYKONAWCZYCH ORAZ JEDNOSTEK SAMORZĄDOWYCH ODPOWIEDZIALNYCH ZA DROGI

05 GRUDNIA 2017 (WTOREK)

Hotel Radisson Blu, sala konferencyjna Concerto
Plac Rodła 10, 70-419 Szczecin  • Metody prawidłowego projektowania lekkich i wytrzymałych konstrukcji podatnych  przy zastosowaniu rozwiązań typu w budownictwie drogowym. Innowacyjne i ekonomiczne przepusty żelbetowe CON/SPAN oraz  zalety ścian oporowych  z gruntu zbrojonego
  • Projektowanie i wykonywanie konstrukcji budowlanych, nasypów, murów oporowych oraz stromych skarp. Przykłady obliczeniowe i zasady wymiarowania
  • Zastosowanie rur betonowych i żelbetowych na bazie kruszyw bazaltowych w budownictwie drogowym i infrastrukturalnym jako najtrwalsze i najbardziej ekonomiczne rozwiązanie. Przepusty z rur betonowych i żelbetowych, elementy skarpowe, rurowe zbiorniki retencyjne. Nowe produkty i rozwiązania
  • Stabilizacja gruntów i wzmocnienia podbudów drogowych i kolejowych za pomocą geosiatek o sztywnych integralnych węzłach. Wykorzystanie grodzic winylowych w inżynierii lądowej i wodnej
  • Skuteczne sposoby redukcji hałasu drogowego jako wyzwanie nowoczesnej inżynierii drogowej. Technologia tzw. „cichych nawierzchni”. Asfalty do specjalnych zastosowań
  • Procedura uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie inwestycji drogowej w świetle obowiązujących przepisów Prawa budowlanego,  KPA  oraz  specustawy drogowej jako lex specialis w stosunku do przepisów materialnego prawa administracyjnego.  Najczęstsze nieprawidłowości projektowe i wykonawcze. Studium przypadku