BUDOWNICTWO DROGOWE I INFRASTRUKTURA DROGOWA

SEMINARIUM ŁÓDZKIE
DLA PROJEKTANTÓW DRÓG I INFRASTRUKTURY DROGOWEJ, FIRM WYKONAWCZYCH ORAZ JEDNOSTEK SAMORZĄDOWYCH ODPOWIEDZIALNYCH ZA DROGI

16 LISTOPADA 2017 (CZWARTEK)

Centrum Konferencyjno-Bankietowe RUBIN,
sala: Bankietowa 2A - I piętro
ul. Lodowa 94, 93-232 Łódź


  • Metody prawidłowego projektowania lekkich i wytrzymałych konstrukcji podatnych  przy zastosowaniu rozwiązań w budownictwie drogowym.  Innowacyjne i ekonomiczne przepusty żelbetowe CON/SPAN oraz  zalety ścian oporowych  z gruntu zbrojonego
  • Zastosowanie rur betonowych i żelbetowych na bazie kruszyw bazaltowych 
  • w budownictwie drogowym i infrastrukturalnym jako najtrwalsze i najbardziej ekonomiczne rozwiązanie. Przepusty z rur betonowych i żelbetowych, elementy skarpowe, rurowe zbiorniki retencyjne. Nowe produkty i rozwiązania
  • Nowoczesne tunele rozsączające zbudowane z komór drenażowych do zagospodarowania wod deszczowej, które  wspomagają lub zastępują tradycyjne systemy kanalizacyjne, zbiorniki retencyjne, studnie chłonne, a także skrzynki rozsączające, rowy przydrożne i drenaże rurowe
  • Skuteczne sposoby redukcji hałasu drogowego jako wyzwanie nowoczesnej inżynierii drogowej. Technologia tzw. „cichych nawierzchni”. Asfalty do specjalnych zastosowań
  • Stabilizacja gruntów i wzmocnienia podbudów drogowych i kolejowych za pomocą geosiatek o sztywnych integralnych węzłach. Wykorzystanie grodzic winylowych w inżynierii lądowej i wodnej
  • Jak przyspieszyć prace projektowe? Projektowanie i modernizacja dróg na oprogramowaniu Konstrukcje oświetlenia drogowego, systemy prawidłowego oświetlenia przejść dla pieszych. Projektowanie zgodne z założeniami norm oświetleniowych  PN-EN 13201
  • Uzgadnianie dokumentacji technicznej po zmianie ustawy Prawo budowlane i Specustawy drogowej – procedura wydawania pozwoleń na budowę i decyzji ZRID ze szczególnym uwzględnieniem ostatnich nowelizacji KPA

Unikalne rozwiązania techniczne obecne w przewodach i kablach oferowanych przez nkt cables. Nowe wyroby w ofercie nkt cables

Systemy prowadzenia tras kablowych - aktualne i nowe rozwiązania

Projektowanie systemów elektrycznych. Dobór zasilania gwarantowanego w systemie zasilania obiektów

Instalacje telekomunikacyjne w budynkach wielorodzinnych w świetle obowiązującego rozporządzenia MTBiGM - projektowanie, realizacja, wsparcie techniczne