BUDOWNICTWO DROGOWE I INFRASTRUKTURA DROGOWA

SEMINARIUM KUJAWSKO-POMORSKIE 
DLA PROJEKTANTÓW DRÓG I INFRASTRUKTURY DROGOWEJ, FIRM WYKONAWCZYCH ORAZ JEDNOSTEK SAMORZĄDOWYCH ODPOWIEDZIALNYCH ZA DROGI

09 LISTOPADA 2017 (CZWARTEK)

Hotel Słoneczny Młyn – Sala Malinowa, I piętro
85-027 Bydgoszcz, ul. Jagiellońska 96


  • Metody prawidłowego projektowania lekkich i wytrzymałych konstrukcji podatnych  przy zastosowaniu rozwiązań typu w budownictwie drogowym. Innowacyjne i ekonomiczne przepusty żelbetowe oraz  zalety ścian oporowych  z gruntu zbrojonego
  • Nowoczesne tunele rozsączające zbudowane z komór drenażowych do zagospodarowania wody deszczowej, które wspomagają lub zastępują tradycyjne systemy kanalizacyjne, zbiorniki retencyjne, studnie chłonne, a także skrzynki rozsączające, rowy przydrożne i drenaże rurowe
  • Projektowanie oświetlenia drogowego  zgodne z normą DIN EN 40-4  i certyfikatem CE. Przykłady nietypowych rozwiązań zapewniających wysoką efektywność świetlną, estetykę i bierne bezpieczeństwo użytkowników dróg publicznych
  • Stabilizacja gruntów i wzmocnienia podbudów drogowych i kolejowych za pomocą geosiatek o sztywnych integralnych węzłach. Wykorzystanie grodzic winylowych w inżynierii lądowej i wodnej
  • Elementy zwieńczeń przypowierzchniowych z tworzyw sztucznych do studzienek kanalizacyjnych Skuteczne sposoby regulacji i posadawiania włazów i wpustów wpływające na komfort użytkowania  nawierzchni dróg publicznych
  • Pozyskiwanie gruntów pod budownictwo drogowe w trybie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Zakres ingerencji w prawa do nieruchomości i problemy z tym związane na etapie projektowania drogi


Energooszczędna klimatyzacja powierzchni nowobudowanych i rewitalizowanych