BUDOWNICTWO DROGOWE I INFRASTRUKTURA DROGOWA

SEMINARIUM POMORSKIE
DLA PROJEKTANTÓW DRÓG I INFRASTRUKTURY DROGOWEJ, FIRM WYKONAWCZYCH ORAZ JEDNOSTEK SAMORZĄDOWYCH ODPOWIEDZIALNYCH ZA DROGI

08 LISTOPADA 2017 (ŚRODA)

Sofitel Grand Sopot, Sala konferencyjna: Balowa
81-718 Sopot, ul. Powstańców Warszawy 12/14


  • Prawidłowy dobór i zastosowanie geosyntetyków, geokompozytów i gabionów. Specjalistyczne inżynierskie rozwiązania z zakresu wzmacniania gruntu, zbrojenia skarp i nasypów, zabezpieczeń przeciwkorozyjnych, murów oporowych z gruntu zbrojonego, konstrukcji gabionowych, odwodnień i drenażu
  • Nowoczesne rozwiązania dla budownictwa drogowego. Samozagęszczające się mineralne mieszanki do wypełniania wykopów, nieczynnych kanałów i zbiorników, pustych przestrzeni wokół tuneli, wymiany nienośnych gruntów oraz wykonywania podbudów w budownictwie komunikacyjnym. Produkty pozwalające tworzyć niecodzienne kształty budynków, a także harmonijne i przyjazne otoczenie przeplatające się z codzienną egzystencją człowieka
  • Nowa koncepcja absorpcji energii w zastosowaniach geowłóknin. Innowacyjne geomembrany i geokompozyty drenażowe - więcej funkcji, więcej możliwości aplikacji
  • Technologia georusztów heksagonalnnych - sprawdzone rozwiązania problemów stabilizacji gruntu, zwiększające żywotność i jakość nawierzchni, przy pełnej kontroli kosztów budowy dróg i autostrad
  • Skuteczne sposoby redukcji hałasu drogowego jako wyzwanie nowoczesnej inżynierii drogowej. Technologia tzw. „cichych nawierzchni”. Asfalty do specjalnych zastosowań. Konstrukcje oświetlenia drogowego, systemy prawidłowego oświetlenia przejść dla pieszych. Projektowanie zgodne z założeniami norm oświetleniowych  PN-EN 13201
  • Stabilizacja gruntów i wzmocnienia podbudów drogowych i kolejowych za pomocą geosiatek o sztywnych integralnych węzłach. Wykorzystanie grodzic winylowych w inżynierii lądowej i wodnej
  • Oświetlenie dróg, parków, placów  za pomocą  szerokiej gamy wysokiej jakości lamp i opraw oświetleniowych  odznaczających się estetyką i trwałością, produkowanych ze szlachetnych materiałów z dbałością o detale oraz zastosowaniem energooszczędnego źródła światła LED
  • Aktualne procedury realizacji robót drogowych wynikające zarówno z najnowszych zmian w Prawie budowlanym jak i ustawy o ZRID w tym:  budowa zjazdów z dróg, przepusty pod zjazdami oraz budowa, przebudowa i remonty dróg