INSTALACJE WODNO-KANALIZACYJNE

SEMINARIUM DOLNOŚLĄSKIE
DLA PROJEKTANTÓW INSTALACJI SANITARNYCH I KANALIZACJI, BIUR PROJEKTOWYCH, FIRM WYKONAWCZYCH ORAZ INWESTORÓW INSTYTUCJONALNYCH

26 PAŹDZIERNIKA 2017r. (CZWARTEK)

Haston Congress Center, sala Rolls Roys B,
Wrocław, ul. Irysowa 1-3


  • Wysoka wytrzymałość, szczelność i twardość połączona z wysoką odpornością na ścieranie i korozję. Systemy rur kamionkowych - rozwiązanie dla kolejnych pokoleń. Przykłady nietypowych rozwiązań w przypadku budowy i modernizacji sieci kanalizacyjnych
  • Nowoczesne rozwiązania retencjonowania ścieków i wód opadowych z wykorzystaniem konstrukcji zbiorników wykonanych w technologii stalowych rur spiralnie karbowanych. Zapewnienie szczelności betonowych systemów kanalizacyjnych - studnie
  • Nowoczesne tunele rozsączające zbudowane z komór drenażowych do zagospodarowania wody deszczowej, które  wspomagają lub zastępują tradycyjne systemy kanalizacyjne, zbiorniki retencyjne, studnie chłonne, a także skrzynki rozsączające, rowy przydrożne i drenaże rurowe
  • Zastosowanie odwodnień ze stali nierdzewnych w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym i chemicznym na przykładzie wybranych realizacji w kraju i poza granicami. Program doboru
  • Skuteczne rozwiązania w zakresie zasilania urządzeń elektrycznych pracujących w środowiskach kwaśnych i zasadowych panujących w instalacjach wodno-kanalizacyjnych
  • Zastosowanie rur betonowych i żelbetowych na bazie kruszyw bazaltowych w budownictwie drogowym i infrastrukturalnym jako najtrwalsze i najbardziej ekonomiczne rozwiązanie. Przepusty z rur betonowych i żelbetowych, elementy skarpowe, rurowe zbiorniki retencyjne. Nowe produkty i rozwiązania
  • Nietypowe rozwiązania indywidualne z zakresu wentylatorów i wywietrzników dachowych. Wentylacja hybrydowa w kontekście badań aerodynamicznych, pomiarów parametrów przepływowych i akustyki użytkowej. Zestawy rozruchowe, zestawy sterowniczo-zabezpieczające i układy automatycznej kontroli ciągu w praktyce
  • Przeciwpożarowe zbiorniki wodne. Zastosowanie wysokiej klasy prefabrykatów betonowych infrastruktury podziemnej w ochronie przeciwpożarowej obiektu budowlanego
  • Zastosowanie armatury regulacyjnej i odcinającej w budynkach użyteczności publicznej, sieciach wodociągowych i instalacjach przemysłowych
  • Budowa, przebudowa i remont sieci wod - kan, w świetle obowiązującej ustawy Prawo budowlane. Informacja o ostatnich zmianach obowiązujących od 11.09.2017r. oraz rządowym projekcie kolejnej ustawy - poprzedzającej wprowadzenie Kodeksu Urbanistyczno - Budowlanego - zmieniającej szereg ustaw dotyczących procesu inwestycyjnego
Elewacje budynków z elastycznego piaskowca KwarcStone- możliwość bezpośredniej aplikacji rolowanego materiału na ścianę, modelowanie go na krawędziach lub powierzchniach krzywych i zastąpienie tradycyjnych i ciężkich płyt kamiennych lekkim arkuszem z naturalnego piaskowca

Technologia "białej wanny". Skuteczne uszczelnianie struktur betonu poprzez krystalizację wewnętrzną. Kompleksowa przeciwwodna izolacja budowli, osiedli mieszkaniowych, garaży podziemnych, tuneli, oczyszczalni ścieków, zbiorników na wodę oraz materiały do napraw żelbetu wpływająca na trwałość wykonywanych prac

Izolacja aerożelowa - technologia jutra już dziś - izolacje termiczne  o najniższej wartości współczynnika przewodzenia ciepła λ. Ekstremalna wydajność termiczna przy elastycznej i cienkiej formie blankietu, od dwóch do ośmiu razy wyższa efektywność izolacyjna w porównaniu do tradycyjnych izolacji, stała i wysoka skuteczność izolacyjna przez cały okres użytkowania

Światowe trendy w ślusarce aluminiowej. Systemy marki Yawal dedykowane dla budownictwa energooszczędnego, pasywnego, inteligentnego sprawdzające się zarówno w budynkach użyteczności publicznej, jak również w zabudowie mieszkaniowej

Ochrona katodowa stali zbrojeniowej (zbrojenia)