INSTALACJE ELEKTRYCZNE I AUTOMATYKA BUDYNKÓW

SEMINARIUM MAŁOPOLSKIE
DLA PROJEKTANTÓW INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH NISKICH NAPIĘĆ BIUR PROJEKTOWYCH, WYKONAWCÓW
ORAZ INWESTORÓW INSTYTUCJONALNYCH

25 PAŹDZIERNIKA 2017 (ŚRODA)

HOTEL SWING, sala konferencyhna: SWING
31-416 Kraków, ul. Dobrego Pasterza 124


 • Automatyka budynków -  rewolucyjny system bezprzewodowej komunikacji radiowej Z-Wave stosowany do komunikacji domowych urządzeń elektrycznych; służący do połączenia w jedną sieć sprzętu elektrycznego takiego jak: oświetlenie, termostaty, alarmy, komputery, telefony, klimatyzacja oraz sterowanie elektrycznymi oknami i roletami
 • Prawne i techniczne zasady stosowania systemów detekcji gazów (urządzenia sygnalizacyjno-odcinające, systemy sterowania wentylacją w garażach, detektory freonu w pomieszczeniach klimatyzowanych, detekcja gazów w chłodniach, oczyszczalniach ścieków i magazynach substancji niebezpiecznych
 • Automatyka dla komfortu i efektywności. System złączy rzędowych. Od zasilania budynków aż do urządzenia peryferyjnego, od przewodów danych aż do instalacji fotowoltaicznych. Skuteczna ochrona przed przepięciami z gwarancją. Przykłady prawidłowych zastosowań
 • Nowe możliwości w projektowaniu. Wybór i wstawianie aparatów dostępnych w bibliotece w tym m.in. aparaturę modułową i pomiarową, fotowoltaikę, wyłączniki i rozłączniki kompaktowe, urządzenia systemowe, obudowy. Kreator schematów rozdziałów energii - pozwalający w łatwy sposób stworzyć projekt instalacji elektrycznej. Utworzenie zestawienia produktów z projektu
 • Nowoczesne okablowanie budynków. Nowoczesne systemy transmisji sygnałów TV w budynkach. Jak prawidłowo zaprojektować i wykonać instalacje teletechniczne budynków jedno- i wielorodzinnych zgodnie z postanowieniem i rozporządzeniem Ministra  TBiGM z dnia 6.11.2012 r. oraz ich uzasadnienie - przykłady i następstwa błędów projektowych i wykonawczych.. Projektowanie zbiorczych instalacji TV/SAT, WLAN/LAN, CCTV
 • Aparatura sterownicza i sygnalizacja niskiego napięcia . Prawidłowy dobór systemów sygnalizacji pożarowej, elementów emas i przyjaznego interfejsu  przynoszący wymierne korzyści zarówno przy projektowaniu, jak i w zastosowaniu praktycznym
 • Techniki ochrony przeciwpożarowej zabezpieczające lub przyczyniające się do całkowitego wyeliminowania pożaru, albo do jego zamknięcia  w ograniczonej przestrzeni: płyty osłonowe, systemy przegród
 • Detekcja gazów w garażu - wyzwanie projektanta i racjonalizacja systemów zabezpieczeń
 • Automatyczne słupki drogowe, szlabany hydrauliczne, systemy parkingowe – rozwiązania do kontrolowania przejazdu pojazdów przez obszary przydomowe, przemysłowe i miejskie, a także w celu zapewnienia bezpieczeństwa w strefach granicznych
 • Zastosowanie mechanicznych systemów zabezpieczeń obiektów wobec współczesnych wymogów bezpieczeństwa i kontroli dostępu
 • Projektowanie systemów elektrycznych. Prawidłowy  dobór zasilania gwarantowanego w systemie zasilania obiektów. Warunki zapewnienia pracy synchronicznej zespołów prądotwórczych z siecią sztywną
 • Instalacje telekomunikacyjne w budynkach wielorodzinnych w świetle obowiązującego rozporządzenia MTBiGM - projektowanie, realizacja, wsparcie techniczne
 • Wielopunktowy i wielogazowy system detekcji CO/LPG…NO2… w garażach i parkingach podziemnych
 • Aktualne zmiany w wymaganiach normy PN-HD 60364-6:2016-07 E, dotyczącej wykonywania pomiarów odbiorczych i eksploatacyjnych w instalacjach elektrycznych niskiego napięcia w budynkach użyteczności publicznej oraz obiektach przemysłowych