BUDOWNICTWO DROGOWE I INFRASTRUKTURA DROGOWA

SEMINARIUM MAZOWIECKIE
DLA PROJEKTANTÓW DRÓG I INFRASTRUKTURY DROGOWEJ, FIRM WYKONAWCZYCH ORAZ JEDNOSTEK SAMORZĄDOWYCH ODPOWIEDZIALNYCH ZA DROGI

22 LISTOPADA 2017 (ŚRODA)

Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe Fundacji Nowe Horyzonty
Sala ONZ (A-406), budynek A (4 piętro)
Warszawa - Mokotów, ul. Bobrowiecka • Metody prawidłowego projektowania lekkich i wytrzymałych konstrukcji podatnych  przy zastosowaniu rozwiązań w budownictwie drogowym.  Innowacyjne i ekonomiczne przepusty żelbetowe CON/SPAN oraz  zalety ścian oporowych  z gruntu zbrojonego
 • Nowe możliwości zastosowania kruszyw węglanowych w drogowych nawierzchniach z betonu cementowego, w betonach konstrukcyjnych oraz w  mieszankach mineralno-asfaltowych
 • Nowoczesne rozwiązania dla budownictwa drogowego. Samozagęszczające się mineralne mieszanki do wypełniania wykopów, nieczynnych kanałów i zbiorników, pustych przestrzeni wokół tuneli, wymiany nienośnych gruntów oraz wykonywania podbudów w budownictwie komunikacyjnym. Produkty pozwalają tworzyć niecodzienne kształty budynków, a także harmonijne i przyjazne otoczenie przeplatające się z codzienną egzystencją człowieka
 • Nowa koncepcja absorpcji energii w zastosowaniach geowłóknin. Innowacyjne geomembrany i geokompozyty drenażowe - więcej funkcji, więcej możliwości aplikacji
 • Nowoczesne tunele rozsączające zbudowane z komór drenażowych do zagospodarowania wod deszczowej, które  wspomagają lub zastępują tradycyjne systemy kanalizacyjne, zbiorniki retencyjne, studnie chłonne, a także skrzynki rozsączające, rowy przydrożne i drenaże rurowe
 • Technologia georusztów heksagonalnnych - sprawdzone rozwiązania problemów stabilizacji gruntu, zwiększające żywotność i jakość nawierzchni, przy pełnej kontroli kosztów budowy dróg i autostrad
 • Prawidłowy dobór i zastosowanie geosyntetyków, geokompozytów i gabionów. Specjalistyczne inżynierskie rozwiązania z zakresu wzmacniania gruntu, zbrojenia skarp i nasypów, zabezpieczeń przeciwkorozyjnych, murów oporowych z gruntu zbrojonego, konstrukcji gabionowych, odwodnień i drenażu
 • Zastosowanie rur betonowych i żelbetowych na bazie kruszyw bazaltowych w budownictwie drogowym i infrastrukturalnym jako najtrwalsze i najbardziej ekonomiczne rozwiązanie. Przepusty z rur betonowych i żelbetowych, elementy skarpowe, rurowe zbiorniki retencyjne. Nowe produkty i rozwiązania
 • Skuteczne sposoby redukcji hałasu drogowego jako wyzwanie nowoczesnej inżynierii drogowej. Technologia tzw. „cichych nawierzchni”. Asfalty do specjalnych zastosowań
 • Jak skutecznie i trwale uzdatnić i stabilizować grunty spoiste przy użyciu spoiw wapiennych
 • Wyjątkowa oferta słupów stalowych spawanych laserowo oraz spełniających wymagania norm bezpieczeństwa biernego
 • Automatyczne słupki drogowe, szlabany hydrauliczne, systemy parkingowe – rozwiązania do kontrolowania przejazdu pojazdów przez obszary przydomowe, przemysłowe i miejskie, a także w celu zapewnienia bezpieczeństwa w strefach granicznych
 • Skuteczne sposoby w walce  z korozją biologiczną i mrozową. Antykorozyjne zabezpieczenie stali zbrojeniowej warstwą mineralną z dodatkiem inhibitorów korozji  oraz  metoda reprofilacji ubytków konstrukcji żelbetowych w budownictwie drogowym i mostowym
 • Konstrukcje oświetlenia drogowego, systemy prawidłowego oświetlenia przejść dla pieszych. Projektowanie zgodne z założeniami norm oświetleniowych  PN-EN 13201
 • Stabilizacja gruntów i wzmocnienia podbudów drogowych i kolejowych za pomocą geosiatek o sztywnych integralnych węzłach. Wykorzystanie grodzic winylowych w inżynierii lądowej i wodnej
 • Aktualne procedury realizacji robót drogowych. Budowa, przebudowa i remont dróg, w tym zjazdów i przepustów w świetle aktualnie obowiązujących przepisów Prawa budowlanego, specustawy drogowej, KPA i Prawa wodnego