BUDOWNICTWO DROGOWE I INFRASTRUKTURA DROGOWA

SEMINARIUM WIELKOPOLSKIE
DLA PROJEKTANTÓW DRÓG I INFRASTRUKTURY DROGOWEJ, FIRM WYKONAWCZYCH ORAZ JEDNOSTEK SAMORZĄDOWYCH ODPOWIEDZIALNYCH ZA DROGI

21 LISTOPADA 2017 r. 

 NOT w Białymstoku, Sala konferencyjna nr 100, I piętro

Białystok, ul. M. Skłodowskiej – Curie 2


  • Metody prawidłowego projektowania lekkich i wytrzymałych konstrukcji podatnych  przy zastosowaniu rozwiązań w budownictwie drogowym.  Innowacyjne i ekonomiczne przepusty żelbetowe CON/SPAN oraz  zalety ścian oporowych  z gruntu zbrojonego
  • Stereotypy w odniesieniu do kruszyw wapiennych. Właściwości kruszyw węglanowych oraz przydatność do robót drogowych. Prawidłowy dobór i zastosowanie kruszyw węglanowych w przypadku dróg, lotnisk i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu masowego
  • Konstrukcje oświetlenia drogowego, systemy prawidłowego oświetlenia przejść dla pieszych. Projektowanie zgodne z założeniami norm oświetleniowych PN-EN 13201
  • System regulacji i posadawiania włazów i wpustów w oparciu o elementy z tworzyw sztucznych charakteryzujący się innowacyjnymi, uniwersalnymi rozwiązaniami oraz wysoką trwałością eksploatacyjną
  • Jak ponownie użyć grunt pochodzący z wykopów, aby uzyskać poprawny bilans materiałów potrzebnych do budowy szlaku transportowego? Co zrobić z gruntami wysadzinowymi? Jak poprawić ich parametry? Jak prowadzić prace budowlane, aby zminimalizować utrudnienia w komunikacji? Ulepszanie i stabilizacja gruntów spoiwem wapiennym-teoria a praktyka
  • Skuteczne sposoby redukcji hałasu drogowego jako wyzwanie nowoczesnej inżynierii drogowej. Technologia tzw. „cichych nawierzchni”. Asfalty do specjalnych zastosowań
  • Stabilizacja gruntów i wzmocnienia podbudów drogowych i kolejowych za pomocą geosiatek o sztywnych integralnych węzłach. Wykorzystanie grodzic winylowych w inżynierii lądowej i wodnej
  • Aktualne procedury realizacji robót drogowych. Budowa, przebudowa i remont dróg , w tym zjazdów i przepustów w świetle aktualnie obowiązujących przepisów Prawa budowlanego, specustawy drogowej i KPA