INSTALACJE ELEKTRYCZNE I AUTOMATYKA BUDYNKÓW

SEMINARIUM ZACHODNIOPOMORSKIE
DLA PROJEKTANTÓW INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH NISKICH NAPIĘĆ, BIUR PROJEKTOWYCH I INWESTORÓW INSTYTUCJONALNYCH

30 MAJA 2017 (WTOREK)

HOTEL RADISSON BLU
Plac Rodła 10, 70-419 Szczecin
Sala VIVALDIS (parter)


 • Systemy tras kablowych, kanałów podpodłogowych, konstrukcji do montażu paneli fotowoltaicznych – optymalizacja i prawidłowy dobór elementów przy projektowaniu
 • Perfekcyjna instalacja elektryczna. System instalacji wtykowej WAGO WINSTA – elektryczny interfejs między zasilaniem i rozdziałem energii. Szybko i bezbłędnie od projektu po realizację. Niezawodna automatyka budynkowa w praktyce
 • Oprawy i dynamiczne systemy oświetlenia awaryjnego z własnym zasilaniem, oprawy z autotestem, a także mikroprocesorowe systemy oświetlenia awaryjnego 
 • z oprawami indywidualnymi i z centralną baterią w świetle aktualnych przepisów i dopuszczeń CNBOP zintegrowane z kluczowymi systemami ppoż obiektów wielostrefowych
 • Cyfrowy system przywoławczy Meden-Opt. Projektowanie instalacji, dobór elementów i eksploatacja w budynkach wielorodzinnych, obiektach użyteczności publicznej, hotelach, sanatoriach, DPS, klinikach i szpitalach. Polski producent - najwyższa jakość
 • Aparatura sterownicza i sygnalizacja niskiego napięcia . Prawidłowy dobór systemów sygnalizacji pożarowej, elementów emas i przyjaznego interfejsu  przynoszący wymierne korzyści zarówno przy projektowaniu, jak i w zastosowaniu praktycznym
 • Nowoczesne okablowanie budynków. Nowoczesne systemy transmisji sygnałów TV w budynkach. Jak prawidłowo zaprojektować i wykonać instalacje teletechniczne budynków jedno- i wielorodzinnych zgodnie z postanowieniem 
 • i rozporządzeniem Ministra  TBiGM z dnia 6.11.2012 r. oraz ich uzasadnienie - przykłady i następstwa błędów projektowych i wykonawczych.. Projektowanie zbiorczych instalacji TV/SAT, WLAN/LAN, CCTV
 • Oprawy LED do ciężkich warunków pracy
 • Systemy techniki szaf sterowniczych i obudów, systemy rozdziału mocy, klimatyzacja systemowa oraz infrastruktura IT. Nietypowe rozwiązania i zastosowania w budownictwie przemysłowym i obiektowym. Power Engineering- efektywne narzędzie doboru przy projektowaniu
 • INFINITY II i ARROW- oprawy awaryjne z efektywnym źródłem LED oraz oprawy LOVATO II z najnowocześniejszym układem optycznym zaprojektowanym do oświetlania dróg ewakuacyjnych oraz przestrzeni otwartych z bardzo dużym współczynnikiem sprawności
 • Wielopunktowy i wielogazowy system detekcji CO/LPG…NO2… w garażach i parkingach podziemnych
 • Projektowanie systemów elektrycznych. Prawidłowy  dobór zasilania gwarantowanego w systemie zasilania obiektów. Green Delta Power, Green Force MAX 100–600 kVA – zasilacz UPS nowej generacji. Warunki zapewnienia pracy synchronicznej zespołów prądotwórczych z siecią sztywną
 • Wytyczne projektowe systemów detekcji gazów dla garaży podziemnych
 • Wymagania PSP w zakresie bezpieczeństwa pożarowego ze szczególnym uwzględnieniem instalacji elektrycznych występujących w obiektach budowlanych – najczęstsze nieprawidłowości projektowe i wykonawcze – wybrane zagadnienia. Uzgadnianie rozwiązań zastępczych