INSTALACJE SANITARNE I TECHNIKA GRZEWCZA

SEMINARIUM OPOLSKIE
DLA PROJEKTANTÓW INSTALACJI SANITARNYCH I TECHNIKI GRZEWCZEJ, INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
ORAZ INWESTORÓW INSTYTUCJONALNYCH

25 MAJA 2017 (CZWARTEK)

Hotel Mercure, sala konferencyjna A + B + C
Opole, ul. Krakowska 57 – 59


  • Prawne i techniczne zasady stosowania systemów detekcji gazów (urządzenia sygnalizacyjno-odcinające, systemy sterowania wentylacją w garażach, detektory freonu w pomieszczeniach klimatyzowanych, detekcja gazów w chłodniach, oczyszczalniach ścieków i magazynach substancji niebezpiecznych
  • Kotły średniej i dużej mocy- praca kaskadowa. Teoria a praktyka. Prawidłowy dobór systemów grzewczych. Ekonomika instalacji z wykorzystaniem kotłów kondensacyjnych charakteryzujących się wysoką wydajnością i efektywnością energetyczną, będącą jednocześnie przyjaznymi dla środowiska
  • System regulacji i posadawiania włazów i wpustów w oparciu o elementy z tworzyw sztucznych charakteryzujący się innowacyjnymi, uniwersalnymi rozwiązaniami oraz wysoką trwałością eksploatacyjną
  • Energochłonność budynków mieszkalnych czyli co wpływa na koszty ogrzewania? Ciepło z systemu ciepłowniczego- zasady, warunki i tryb przyłączenia
  • Nietypowe rozwiązania indywidualne z zakresu wentylatorów i wywietrzników dachowych. Wentylacja hybrydowa w kontekście badań aerodynamicznych, pomiarów parametrów przepływowych i akustyki użytkowej. Zestawy rozruchowe, zestawy sterowniczo-zabezpieczające i układy automatycznej kontroli ciągu w praktyce
  • Izolacja aerożelowa - technologia jutra już dziś - izolacje termiczne  o najniższej wartości współczynnika przewodzenia ciepła λ. Ekstremalna wydajność termiczna przy elastycznej i cienkiej formie blankietu, od dwóch do ośmiu razy wyższa efektywność izolacyjna w porównaniu do tradycyjnych izolacji, stała i wysoka skuteczność izolacyjna przez cały okres użytkowania
  • Specjalistyczna armatura sanitarna do budynków użyteczności publiczneji zakładów opieki zdrowotnej. Wandaloodporne urządzenia sanitarne ze stali nierdzewnej. Armatura do kuchni profesjonalnej
  • Najistotniejsze wymagania dla instalacji tryskaczowej oraz przeciwpożarowej instalacji wodociągowej (hydranty wewnętrzne) w obiektach budowlanych - wybrane elementy oraz najczęstsze nieprawidłowości. Problematyka oraz naruszenie przepisów podczas kontroli i odbiorów prowadzonych przez PSP