19 września br. ruszył rządowy program „Czyste Powietrze”, którego celem jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne. Innymi słowy, właściciele mogą liczyć na dopłaty.

19 września 2018 r. ruszył nabór wniosków w ramach programu „Czyste Powietrze”, koncentrującego się na termomodernizacji oraz wymianie starych pieców i kotłów. W ramach dofinansowania można otrzymać zwrot w wysokości od 30 do nawet 90% kosztów kwalifikowanych (od 2019 r. 40-90 proc.) – maksymalnie 53 tys. zł. Takie wsparcie może być dodatkowo uzupełnione niskooprocentowaną pożyczką z terminem spłaty do 15 lat. Wysokość dopłat uzależniona jest od wysokości dochodów.


Progi dotacji:

* dotacja do 90 proc – dochód do 600 zł na osobę w rodzinie; pożyczka do 10 proc. wartości dotacji 

* dotacja do 80 proc. – 601-800 zł na osobę; pożyczka do 20 proc. 

* dotacja do 70 proc. – 801-1000 zł na osobę; pożyczka do 30 proc. 

* dotacja 60 proc. – 1001-1200 zł na osobę; pożyczka do 40 proc. 

* dotacja do 50 proc. – 1201-1400 dochód na osobę; pożyczka do 50 proc. 

* dotacja do 40 proc. – dochód 1401-1600 na osobę – pożyczka do 60 proc. 

* dotacja do 30 proc. – dochód powyżej 1600 zł na osobę – pożyczka do 70 proc.


Program „Czyste Powietrze” będzie realizowany w latach 2018-2029. Jego budżet to 103 mld zł. W najbliższych tygodniach w każdej gminie będą odbywały się szkolenia dla potencjalnych beneficjentów. Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przyjmują wnioski drogą elektroniczną, jak również w formie papierowej. Nabór będzie prowadzony w trybie ciągłym do 30 czerwca 2027 r.